Kursai vyksta prie kompiuterių!

Kiekvieno verslo sėkmė ir ilgalaikiškumas priklauso nuo darnios finansinių išteklių valdymo sistemos. Siekdama nustatyti rizikos veiksnius ir rasti naudingas priemones veiklos efektyvumui, įmonė turi stebėti tiek vidaus, tiek konkurencinę aplinką. Tačiau, įmonės vadovai ar apskaitą tvarkantys asmenys neretai susidūrę su finansine problema ar iškilus su investicijomis, įmonės veikla ar finansavimo pritraukimu susijusiems klausimams, pasimeta tarp metodų taikymo ir teisingo sprendimo pasirinkimo.

 • Kaip veiksmingai interpretuoti įmonės finansinę ataskaitą?
 • Kaip nustatyti įmonės vertę?
 • Kaip atkreipiant dėmesį į įmonės stipriąsias veiklos puses dar labiau jas išplėtoti?

Teisingas finansų analizės tikslų suvokimas ir veiksmingų uždavinių formulavimas yra pagrindas įmonės finansinei sėkmei, norint išlikti konkurencingais šiuolaikiniame versle.

Šiame seminare išmoksite efektyviai skaityti įmonių finansines ataskaitas, atlikti pagrindinių finansinių rodiklių skaičiavimus, analizuoti finansinius rodiklius ir palyginti juos su panašių įmonių rodikliais, daryti išvadas apie įmonės pelningumo, likvidumo, mokumo, veiklos efektyvumo situaciją ir atpažinti savo įmonės ateities perspektyvas.

Seminaras skirtas įmonių apskaitą tvarkantiems asmenims, finansininkams, įmonių vadovams, investuotojams ir kitiems įmonių finansinių rezultatų analize besidomintiems asmenims.


Temos:

 • Įvadas į finansinę analizę
 • Finansinių ataskaitų interpretavimas
 • Pelningumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė
 • Likvidumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė
 • Mokumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė
 • Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė
 • Kapitalo struktūros rodiklių analizė. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė
 • Įmonės vertės nustatymas. Praktiniai pavyzdžiai ir situacijų analizė

Šiems kursams įsigyti galite pasinaudoti ES parama pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“.
Norėdami pasinaudoti šia priemone mokymams, prašome apie tai informuoti registruojantis į mokymus el. paštu kompetencijuvauceriai@countline.lt