Pokarantininės subsidijos – dar viena valstybės pagalbos rūšis. Kol nepasibaigė 2020-ieji metai, pokarantininėmis subsidijomis galima pasinaudoti pradedant bet kuriuo mėnesiu, tačiau laikas bėga greitai, todėl naudingiausia nedelsti. Kaip sužinoti, ar yra galimybė gauti valstybės pagalbą po karantino? Kokio dydžio ši parama? Kaip įforminti pateikiamus dokumentus Užimtumo tarnybai? Ir kaip gautą paramą apskaityti bei apmokestinti?
Sąlygų ir taisyklių daug, todėl šis seminaras gali būti naudingas ir Jums.

Temos:

  1. Priemonių atranka – kurios tinka Jūsų įmonei.
  2. Subsidijos darbo užmokesčiui pasirinkimo galimybės.
  3. Įforminimas. Klaidos ir rizika.
  4. Gautų subsidijų registravimas apskaitoje ir jų įtaka apskaičiuojant mokesčius.
  5. Darbuotojų informavimas.
  6. Piktnaudžiavimo kontrolė.