Apie kursus

      Pirmosios finansinės atskaitomybės rengimo kursuose nagrinėjami ir aptariami bendrieji finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir įforminimo reikalavimai. 80 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: išmoksite sudaryti balansą, pelno (n) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir tiesioginiu ir netiesioginiu būdu bei parengti aiškinamąjį raštą,socialinės atsakomybės ataskaitą, metinį pranešimą.

  • Kursai skirti tiems įmonių, įstaigų, organizacijų buhalterinės apskaitos specialistams, kurie jau žino buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindus ir geba pildyti buhalterinius registrus.


Temos:

  1. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir sudarymo ypatumai.
  2. Balanso parengimas.
  3. Pelno (nuostolių) ataskaita.
  4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
  5. Pinigų srautų ataskaita.
  6. Aiškinamasis raštas.
  7. Socialinės atsakomybės ataskaita ir metinis pranešimas.