Apie kursus

Pirmosios finansinės atskaitomybės rengimo kursuose nagrinėjami ir aptariami bendrieji finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo ir įforminimo reikalavimai. 80 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams, kurių metu išmoksite:

  • Sudaryti balansą, pelno (n) ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą ir tiesioginiu, ir netiesioginiu būdu;
  • Parengti aiškinamąjį raštą, socialinės atsakomybės ataskaitą, metinį pranešimą.

Kursai skirti tiems įmonių, įstaigų, organizacijų finasinės apskaitos specialistams, kurie jau žino finansinės apskaitos ir mokesčių pagrindus ir geba pildyti finansinės apskaitos registrus.


Temos:

  1. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir sudarymo ypatumai.
  2. Balanso parengimas.
  3. Pelno (nuostolių) ataskaita.
  4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
  5. Pinigų srautų ataskaita.
  6. Aiškinamasis raštas.
  7. Socialinės atsakomybės ataskaita ir metinis pranešimas.

Specialus pasiūlymas!

Kiekvienam dalyvaujančiam šiuose kursuose dovanojame 15% nuolaidą Artūro Kapitanovo nuotoliniam vaizdo seminarui „Finansinė atskaitomybė už 2021 metus“.
DĖMĖSIO! Nuolaida galioja vieno dalyvio bilietui. Ją pritaikysime susisiekus elektroniniu paštu info@countline.lt arba telefonu (8 5) 263 9922