Seminaro metu bus kalbama apie pirminių apskaitos dokumentų reglamentavimą, teisės aktų patvirtintas dokumentų formas, pateikiami aptariamų dokumentų pavyzdžiai. Taip pat bus akcentuojama, kokie dokumentai ir žurnalai turi būti pildomi, kai įmonė turi kasos aparatą ir (arba) kasą. Seminaras skirtas pradedantiesiems apskaitininkams ar administracijos darbuotojams, kurie dirba su pirminiais apskaitos dokumentais.

 • Apskaitos dokumentų reglamentavimas;
 • Sąskaitos faktūros ir PVM sąskaitos faktūros reglamentavimas ir forma;
 • Kreditiniai ir debetiniai dokumentai;
 • Dokumentai, susiję su darbo užmokesčiu:
  • pirminiai dokumentai, įdarbinant asmenį;
  • darbo užmokesčio apskaičiavimo pirminiai dokumentai;
 • Avanso apyskaitos;
 • Darbo kasos aparatu organizavimo tvarka:
  • pirminiai kasos aparato dokumentai;
  • pildomi žurnalai;
  • kasos aparato kvitai.
 • Įmonės kasos pirminiai dokumentai.