Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso.

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Pelno mokesčio apskaičiavimas, jeigu buvo gauta komercinės veiklos pajamų, taip pat ir uždirbto pelno panaudojimas apribotas griežčiau nei ankstesniais metais. Nagrinėsime metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką. Kokie iššūkiai laukia ir į ką verta atkreipti dėmesį?

Svarbus su pajamų apmokestinimu susijęs klausimas – apmokestinimas prie pajamų šaltinio. Tai dažnai klausimų keliantis procesas, reguliuojamas dvigubo apmokestinimo sutartyse. Kokia mokestinė našta tenka Jums?

VMI nuo 2021 m. taiko Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius. Atsiranda naujos pareigos vadovui.

2021-12-01 įsigaliojo įsakymas „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių“, pagal kurį VMI įgyja dar daugiau galių: gali atlikti mokėtojo veiklos stebėseną, apie kurią mokesčių mokėtojas nėra informuojamas, turi teisę neribotam laikui vizituoti verslo subjektus ir iš mokesčių mokėtojų paimti ne tik apskaitos bei kitų dokumentų originalus, bet ir kompiuterinės apskaitos duomenis. Pagal naująsias taisykles mokestinis tyrimas gali iškart peraugti į mokestinį patikrinimą, kai mokesčių mokėtojui gali būti taikomos baudos.

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI pateikė komentarą „Dėl gyventojui natūra išmokėtų išmokų, apskaičiuotų už gyventojo naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, deklaravimo“ GPM312 deklaracijoje.

Pakeitimai nuo 2022 m.:

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti. Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

Temos:

 • Mokesčių administravimo įstatymas: deklaracijų teikimo, tikslinimo ir tikrinimo laikotarpis. Mokesčių inspekcijos galimybės pateikti deklaracijas už įmones.
  • Numatomi MAĮ pakeitimai, susiję su mokesčių administratoriaus pareigomis, informacija apie mokesčių mokėtoją nuo 2022-05-01.
 • Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas;
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika, naujos formos;
  • Privalomas ar neprivalomas auditas;
  • Finansinių ataskaitų teikimas VĮ Registrų centrui (Juridinių asmenų registro tvarkytojui) ir rizika neįvykdžius šios pareigos;
  • Pinigų plovimo prevencijos ypatumai.
 • Apskaitos reforma nuo 2022-05-01. Nauja BAĮ redakcija.
 • Gautos valstybės paramos apskaita: subsidijos, mokesčių atidėjimai ir kt.
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Dėl karantino darbuotojų naudai patirtų išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
 • Pasiruošimas metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymui. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Sumažinta pajamų mokesčio dalis, pervedama paramos gavėjams;
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai;
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas;
  • Ekstremaliosios padėties metu gautos ir suteiktos paramos apmokestinimo ypatumai;
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais? LRV nutarimas Nr. 1K-53;
  • Labdaros ir Paramos įstatymo pakeitimai susiję su kolegialiais valdymo organais ir finansine apskaita  nuo 2022-05-01;
  • Asociacijų įstatymo pakeitimai susiję su asociacijų nariais, turtu, finansine apskaita nuo 2022-05-01.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2022 m.
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.);
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, įvairios dovanos;
  • NPD ir MNPD formulės;
  • Pasiruošimas A ir B klasės pajamos bei metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 metus. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai;
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai);
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai);
  • Nebegaliojančios GPM lengvatos nuo 2022 m. 
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2022 m.:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • Atostoginių skaičiavimas bei įsipareigojimo atvaizdavimas apskaitoje;
  • Darbo kodekso pakeitimai.
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai. Kam apmokestinimas didės? Papildomas pensijos draudimo įmokos tarifas nuo 2022 m.
 • Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo pakeitimai.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 • NTM reguliavimas:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai;
  • Deklaracijos  KIT711 pildymo aktualijos;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymo ypatumai.
 • Taršos mokestis. Automobilių naudojimas įmonės veikloje. Deklaravimas.
 • PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla;
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai;
  • COVID-19 gautos paramos PVM apmokestinimo ypatumai;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių deklaracijų užpildymo ypatumai.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: