Seminaro metu susipažinsite su pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaitos ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais bei pagerinsite praktinius įgūdžius teikiant ataskaitas apie projektų vykdymą ir keliant informaciją į finansinę atskaitomybę.
 

Seminare dalyviai sužinos:

 • Projektų apskaitos tvarkymo ypatumus.
 • Kaip prašyti finansavimo ir kaip jį apskaityti. 
 • Turto ir pinigų apskaitos ypatumus.
 • Kaip taisyti klaidas po ataskaitų pateikimo.
   

Temos:
 

 • Projektų, finansuojamų iš ES paramos, apskaitos reglamentavimas;
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita;
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos;
 • Projektų lėšų panaudojimo ataskaitų ir finansinės atskaitomybės parengimas.


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.