Seminaro tikslas supažindinti su pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaitos tvarkymo ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius teikiant ataskaitas apie projektų vykdymą skaičiuojant darbo užmokestį ir kt.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Projektų apskaitos tvarkymo ypatumus;
 • Kaip finansavimą apskaityti;
 • Turto ir pinigų apskaitos ypatumus;
 • Kaip pasinaudoti ir apskaityti subsidijas dėl COVID-19;
 • Kaip taisyti klaidas po ataskaitų pateikimo.

Temos:

 • Projektų, finansuojamų iš ES paramos apskaitos reglamentavimas;
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai;
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita;
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita;
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita;
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos;
 • Projektų lėšų panaudojimo ataskaitų ir finansinės atskaitomybės parengimas;
 • Kreipimasis dėl COVID-19 subsidijų, jų gavimas, panaudojimas ir duomenų pateikimas finansinėje atskaitomybėje;
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apskaitos aktualijos 2021 m. Pagrindinis darbas ir papildomas darbas.


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.