Dažnai pelno nesiekiantys subjektai vykdo projektus, kurie yra finansuojami iš ES ar kitų fondų lėšų. Nors tokių finansavimo sumų sutartys būna griežtai reglamentuotos, tačiau klausimų dėl apskaitos ir mokesčių kyla nemažai. Žvelgiant į daugybę reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas.  Svarbu žinoti kaip tinkamai paprašyti finansavimo, atlikti mokėjimus, įvertinti projektų išlaidų tinkamumą bei įforminti darbo projekte santykius ir atlygį už jį. 

2022-01-01 įsigaliojo  Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos galima sudaryti savanoriškos veiklos sutartis.

Taip pat VDI pateikė komentarą, kuriame paaiškino dėl darbo dienos sutrumpinimo šventinės dienos išvakarėse.

2022-06-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidinamas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui. Keičiama mėnesio pajamų suma iki 1 704 eurų, nuo kurios pasirenkama NPD skaičiavimo formulė ir didinamas fiksuotas NPD neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims. Pakeitimai bus taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Projektų apskaitos tvarkymo ypatumus;
 • Kaip apskaityti finansavimą;
 • Turto ir pinigų apskaitos ypatumus;
 • Kaip taisyti klaidas po ataskaitų pateikimo.

Temos:

 • Projektų, finansuojamų iš ES paramos apskaitos reglamentavimas.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita.
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita.
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita.
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos.
 • PVM – kada jį galima kompensuoti iš projekto lėšų?
 • Netinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo galimybės.
 • Projektų darbo užmokesčio fondo sudėtis.
 • Darbo užmokestis už darbą projekte: valandinis mokėjimas, nustatymas, apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas.
 • Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu.
 • Darbo užmokestis projektų vadovui ir projektų buhalteriui.
 • Ataskaitos apie darbo užmokestį pildymas.
 • Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita.
 • Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 • Finansavimo sumų, skirtų darbo apmokėjimui, gavimas, panaudojimas ir grąžinimas.
 • Priemokų ir premijų skyrimas projekte: ar taip gali būti?
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apskaitos aktualijos nuo 2022 m.
 • Projektų lėšų panaudojimo ataskaitų ir finansinės atskaitomybės parengimas.


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.