2020 metų finansinių ataskaitų rengimas prasidės netrukus. Atsakomybė už finansinių ataskaitų kokybę prisiima tiek buhalteris, tiek ir vadovas. Klaidos daromos dėl įvairių priežasčių – neinventorizavus buhalterinių sąskaitų likučių, neįvertinus jų grynąja verte ir kitos. Aiškinamasis raštas – jame reikia atskleisti tai, kas yra reikšminga, ir laikantis nustatytų šios ataskaitos pildymo taisyklių.

Pelno mokesčio skaičiavimas – atskira tema. Bus pateikiami praktiniai patarimai kaip užpildyti pelno mokesčio deklaraciją. Taip pat ir gauta bei suteikta parama, kurių duomenis kruopščiai analizuoja mokesčių administratorius. Kokios dažniausios klaidos ir piktnaudžiavimo atvejai gali ypač brangiai kainuoti?

Temos:

 

 • Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas;
  • Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai ir apskaitos politika;
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika. Covid-19 viruso įtakos atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios prievolės.
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2020 m.;
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pelno mokesčio mokėjimo tvarka 2020 m.;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas: deklaracijos pildymo tvarka, prievolė teikti deklaraciją.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos;
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Metinės paramos deklaracijos.