Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso. Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Pelno mokesčio apskaičiavimas, jeigu buvo gauta komercinės veiklos pajamų, taip ir uždirbto pelno panaudojimas apribotas griežčiau, nei ankstesniais metais. Gausūs PVM įstatymo pakeitimai paliečia ir pelno nesiekiančius subjektus. Kai kurie pasikeitimai įsigalios nuo 2020 metų, kiti – nuo 2021 metų. Minimalios mėnesinės algos ir valandinio atlygio pasikeitimai turės įtakos darbo santykių įforminimui. Korupcijos prevencija ir atitikimas patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams – būtinybė kiekvienam pelno nesiekiančia subjektui. Kaip tai padaryti?

 

Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:


2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas;
• Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai ir apskaitos politika;
• Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika;
• Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios prievolės.

Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:


• Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys 2019 m.;
• Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
• Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
• Neapmokestinamosios pajamos;
Pelno mokesčio mokėjimo tvarka 2019 m.;
• Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas: deklaracijos pildymo tvarka, prievolė teikti deklaraciją; naujos deklaracijos formos pildymas.


Gyventojų pajamų mokestis:


• Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys 2020 m.;
• MMA pakeitimas, skaičiavimas, dokumentavimas;
• Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai;
• NPD naujovės ir skaičiavimas 2020 m.;
• A ir B klasės pajamų deklaravimo ypatumai;
• Neapmokestinamosios pajamos 2019–2020 m.;
• Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;
• Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas.

 Paramos gavimas ir panaudojimas:


Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos;
• Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
• Metinės paramos deklaracijos.

PVM apskaičiavimas:


• PVM įstatymo nuostatų taikymas;
• Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;
• Paslaugų apmokestinimo vietos nustatymas;
• Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;
• PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimas;
• PVM deklaracijų pildymo tvarka.


Antikorupcija – ar tai liečia pelno nesiekiančią įmonę?


•    Neigiama korupcijos įtaka gyventojų gerovei ir mokesčių sistemai;
•    Antikorupcijos politika diegiama tik retoje įmonėje;
•    Kaip antikorupcijos politika gali apsaugoti įmonės reputaciją ir nuo milžiniškų nuostolių.


2019 m. naujiena – informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus pateikiama viešai. Kaip tai apriboja pelno nesiekiančių įmonių veiklą?


•    Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašas;
•    Nepatikimas mokesčių mokėtojas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Kaip sužinosime apie nepatikimus fizinius asmenis?
•    Grėsmė įmonėms – nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą gali lemti ir naujai į darbą priimtas vadovas, jeigu turi galiojantį nusižengimą;
•    Kaip ištaisyti susidariusią padėtį?
•    Įmonės veiklos skaidrumas – galimybė atitikti patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Kaip tai pasiekti?
•    VMI tikrinamojo laikotarpio ribų išplėtimas nepatikimiems mokesčių mokėtojams