Šių dienų krizės kontekste dažna įmonė sprendžia pagrindinę dilemą – kaip išgyventi šį sunkų laikotarpį. Svarbiausi iššūkiai yra šie: toliau vykdyti veiklą, suvaldyti apyvartines lėšas, pasinaudoti valstybės teikiama pagalba, išlaikyti darbuotojus. Socialiai atsakingo verslo misija išeina už įmonės ribų – išlaikę darbuotojus ir įmonę, taip padėsime ir visuomenei.

Ne mažiau svarbus iššūkis – laiku sumokėti mokesčius. Kokios galimybės būti atleistiems nuo mokesčių delspinigių, išvengti mokesčių inkasinių pavedimų bei sudaryti mokestinės paskolos sutartis? Pažeidusiems mokėjimų eiliškumą, nustatytą LR civiliniame kodekse, galima patekti ir į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

2019 m. finansinių ataskaitų rengimas eina į pabaigą. Poataskaitinis įvykis – karantinas dėl Covid-19 viruso grėsmės gali turėti reikšmingą įtaką įmonės veiklos tęstinumui. Todėl dažnai įmonei teks šią grėsmę įvertinti ir atitinkamai atskleisti aiškinamajame rašte.

Temos:

 1. Ekstremali padėtis: 
  • Darbo organizavimas karantino metu;
  • Nuotolinis darbas;
  • Nedarbingumas;
  • Kasmetinės ir nemokamos atostogos;
  • Prastova;
  • Atleidimas iš darbo;
 2. Grėsmė dėl ekstremalios padėties laikotarpiu ne laiku sumokėtų mokesčių.
 3. Valstybės pagalba ekonomikai ir konkrečiai įmonei – galimybė ja pasinaudoti.
 4. Ar Jūsų įmonė įtraukta į nukentėjusių įmonių sąrašą?
 5. Pasinaudojimo valstybės parama galimybės ir darbai.
 6. Nesumokėtų mokesčių pasekmės ir valstybės parama. Rizika neteisingai pasinaudojus parama – įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.
 7. Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė: 
  • 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas;
  • Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos ypatumai ir apskaitos politika;
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika. Covid-19 viruso įtakos atskleidimas aiškinamajame rašte;
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios prievolės.
 8. Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams: 
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, galiojantys 2019 m.;
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pelno mokesčio mokėjimo tvarka 2019 m.;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio;
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymas: deklaracijos pildymo tvarka, prievolė teikti deklaraciją; naujos deklaracijos formos pildymas.
 9. Gyventojų pajamų mokestis: 
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys 2020 m.;
  • MMA pakeitimas, skaičiavimas, dokumentavimas;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai;
  • NPD naujovės ir skaičiavimas 2020 m.;
  • A ir B klasės pajamų deklaravimo ypatumai;
  • Neapmokestinamosios pajamos 2019–2020 m.;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai;
  • Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas.
 10. Paramos gavimas ir panaudojimas: 
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos;
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Metinės paramos deklaracijos.
 11. PVM apskaičiavimas: 
  • PVM įstatymo nuostatų taikymas;
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;
  • Paslaugų apmokestinimo vietos nustatymas;
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM neapmokestinamoji veikla;
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimas;
  • PVM deklaracijų pildymo tvarka.
 12. Antikorupcija – ar tai aktualu pelno nesiekiančiai įmonei? 
  • Neigiama korupcijos įtaka gyventojų gerovei ir mokesčių sistemai;
  • Antikorupcijos politika diegiama tik retoje įmonėje;
  • Kaip antikorupcijos politika gali apsaugoti įmonės reputaciją ir nuo milžiniškų nuostolių.
 13. 2019 m. naujiena – informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus pateikiama viešai. Kaip tai apriboja pelno nesiekiančių įmonių veiklą? 
  • Patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašas;
  • Nepatikimas mokesčių mokėtojas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Kaip sužinosime apie nepatikimus fizinius asmenis?
  • Grėsmė įmonėms – nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą gali lemti ir naujai į darbą priimtas vadovas, jeigu turi galiojantį nusižengimą;
  • Kaip ištaisyti susidariusią padėtį?
  • Įmonės veiklos skaidrumas – galimybė atitikti patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Kaip tai pasiekti?
  • VMI tikrinamojo laikotarpio ribų išplėtimas nepatikimiems mokesčių mokėtojams.