Ar žinote kaip pasinaudoti visomis galimomis pelno mokesčio lengvatomis: investicinio projekto lengvata, MTEP lengvata, leidžiamų atskaitymų optimizavimu, pajamų mažinimu beviltiškomis skolomis, nuostolių perkėlimu tarp įmonių, lengvata filmų gamybai, lengvata teikiant paramą, reprezentacinių sąnaudų pripažinimu reklama, lengvatomis dėl COVID-19? Ar žinote atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygas? Šiuo metu gana aktualus ir reorganizavimo (įmonių jungimo ir skaidymo) klausimas.

Bene svarbiausia pavasario naujiena yra 2021-04-17 įsigaliojęs Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašas. Taip pat, aktualus išlieka 2021-01-01  įsigaliojęs LR pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių pakeitimas.

Seminare bus aptarti kainodaros politikos ir dokumentacijos, pelno paskirstymo ir tantjemų apmokestinimo klausimai bei susiję naujausi teisės aktų pakeitimai. Svarbu paminėti, kad naikinama prievolė rengti kainodaros dokumentaciją, jei sandoriai vykdomi tik su kitais Lietuvos mokesčių mokėtojais.

Temos:

 • Aktualūs pelno mokesčio įstatymo pakeitimai bei PM apskaičiavimo ir deklaravimo už ypatumai. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos pildymo pakeitimai.
 • Dažniausiai pasitaikančių klaidų, susijusių su leidžiamų, neleidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų nustatymu, nagrinėjimas ir rekomendacijos. Praktiniai pavyzdžiai ir teismų sprendimai.
 • Pelno mokesčiu neapmokestinamos pajamos, jų deklaravimas ir apskaita. Naujausias VMI išaiškinimas.
 • Pelno mokesčio lengvatų taikymas 2021 m.
 • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos.
 • Turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės.
 • Susijusių asmenų sąvoka, rizikos ir privataus kapitalo subjekto sąvoka.
 • Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės nuostolių perdavimas ir jų atskaitymas iš Lietuvos vieneto pajamų.
 • Dividendų ir tantjemų apmokestinimo klausimai.
 • Įmonių reorganizavimo ypatumai pelno mokesčio tikslais.
 • Užsienio vienetų, vykdančių veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, apmokestinimas ir deklaravimo naujovės.
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai ir jų taikymas įmonių veiklai 2021 m.
 • Kainodaros politika ir dokumentacija bei naujovės nuo 2021 m.
 • Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžiai nuo 2021 m.