Apie kursus

Kursų metu bus nagrinėjami skirtumai tarp apskaitinio ir apmokestinamojo pelno. Bus apibrėžti požymiai, taisyklės, kuriais vadovaujantis apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas.
Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Fiksuoto pelno mokesčio bazė apskaičiuojama pagal PMĮ 382 str. nuostatas, atsižvelgiant į kiekvienam 100 jūrų laivo naudingosios talpos vienetų taikomą fiksuotą dienos sumą ir laivybos vieneto mokestinio laikotarpio dienų skaičių.

  • Kursai skirti tiems įmonių, įstaigų, organizacijų buhalterinės apskaitos specialistams, kurie jau žino buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindus ir geba pildyti buhalterinius registrus.

Temos

  1. Naujausios pelno mokesčio įstatymo nuostatos.
  2. Leidžiamų atskaitymų pripažinimas, deklaravimas ir apmokestinimas.
  3. Neleidžaiami atskaitymai. Jų apskaitymas ir deklaravimas.
  4. Riboto dydžio leidžiami atskaitymai. Jų apskaitymas ir deklaravimas.
  5. Tinkamas sąnaudų priskirimas leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams.
  6. PLN204 deklaracijos pildymas.