Esant nepaprastai situacijai Lietuvoje švietimo procesas negali būti stabdomas. Nors mokyklos ir darželiai uždaryti, tačiau vaikų bendravimas su pedagogais yra neatsiejama gyvenimo dalis. Ar tikrai pedagogams gali būti nustatoma prastova ir gali būti mažinamas atlyginimas aptarsime konsultaciniame seminare.

Temos:

  • Pedagogų grupės;
  • Kontaktinių ir nekontaktinių valandų perskirstymas;
  • Nuotolinis darbas ir individualus darbo laiko režimas;
  • Nustatyto darbo užmokesčio keitimas ir papildomas apmokėjimas;
  • Nedarbingumo ir kitų pašalpų mokėjimas;
  • Atostoginių mokėjimas ir kompensacija nepanaudotų atostogų;
  • Kompensacija už asmeninio turto naudojimą;
  • Priverstinių prastovų ir neišdirbto laiko apmokėjimas;
  • Darbo apmokėjimo tvarkos keitimo ir sudarytų darbo grafikų derinimas su Darbo taryba ir profsąjungomis


Dėmesio! Nataljos Kobzevienės vedamų seminarų dalyviai konsultuojami dvi savaites po seminaro pabaigos NEMOKAMAI jiems aktualiais klausimais. Konsultuotis galima elektroniniu paštu, telefonu ir dalyviams tinkamomis video priemonėmis.