Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalios patobulintas etatinio darbo užmokesčio modelis. Mokyklos turės laisvės keisti ir pačios prisitaikyti modelį, laikydamosi teisės aktais nustatytų ribų.

Kokie esminiai naujo etato sandaros pasikeitimai, kaip bus diferencijuojamos valandos, skirtos vadovauti klasei, pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti, kokios nustatytos skirtingų darbo laiko režimų sąlygos, aptarsime seminaro metu.

Seminaro metu lektorė išsamiai aptars mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas):

Taip pat seminaro metu lektorė:

 • pateiks mokytojų darbo grafikų sudarymo pavyzdžių pagal naująją tvarką;
 • nagrinės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sukurtą etatinio darbo užmokesčio skaičiuoklę, kurią galite parsisiųsti čia.
 • supažindins su naujausiais teisės aktų pakeitimais dėl pedagogų atostogų. Susipažinti su pakeitimais galite čia.

 

 

Temos:

 • LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. priimtų įsakymų apžvalga:
  • Aprašas dėl mokytojų veiklų bendruomenei;
  • Dėl mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko sandaros.
 • Mokytojų etatinio apmokėjimo modelis nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.:
  • Etato sandara ir struktūra;
  • Veiklos mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui;
  • Darbo laiko grafiko sudarymo nuostatos;
  • Mokytojų kontaktinių ir nekontaktinių valandų apmokėjimas. Mokytojų etatinis apmokėjimas;
  • Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas ir perskaičiavimas pagal darbuotojų grupes:
  • Pedagogams;
  • Socialiniams darbuotojams.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
  • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
  • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
  • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
  • Premijavimo sistema.
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklių keitimas nuo 2019-01-01:
  • Darbo grafikų sudarymas ir keitimas;
  • Darbo laiko apskaita;
  • Darbo laiko režimų taikymas.
 • Darbo apmokėjimo tvarkos keitimas nuo 2019-01-01:
  • NPD formulės pakeitimai; GPM tarifai;
  • „Sodros“ lengvatų taikymo ypatumai;
  • Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas;
  • Suminės darbo laiko apskaitos įtaka darbo užmokesčio apskaitai;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Vienos valandos įkainio nustatymas;
  • Apmokėjimas už pavadavimą, pavadavimo dokumentacija.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio:
  • Pagal vykdomuosius raštus;
  • Darbdavio sprendimu;
  • Pagal darbuotojų prašymus.
 • Atostogų dienų kaupimas, atostoginių apskaita.
 • Kūrybinės atostogos.
 • Dienpinigių apmokestinimas.
 • Pensijų kaupimo pasirinkimo įtaka darbo užmokesčio apmokestinimo apskaitai:
  • Kai nekaupiama;
  • Kai kaupiama minimaliai;
  • Kai kaupiama maksimaliai.

  Dėmesio: programa gali būti papildyta pagal Jūsų užduodamus klausimus.


Apie lektorių:

Natalja Kobzevienė
Natalja
Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė, teikianti praktines konsultacijas įstaigoms ir sprendžianti konkrečias situacijas darbo vietoje. Vien 2017 m. lektorės vedamuose darbo užmokesčio mokymuose dalyvavo virš 800 švietimo įstaigų atstovų. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Net 90 proc. mokymų dalyvių Natalją Kobzevienę vertina 9 balais iš 10.