Parama Lietuvoje reguliuojama pagal Labdaros ir paramos įstatymą, didžioji dalis aktualių subsidijų reguliuojamos pagal Užimtumo įstatymą, o dotacijos atskirais teisės aktais. Svarbu paminėti, kad 21-asis verslo apskaitos standartas „Dotacijos ir subsidijos“ nustato dotacijų ir subsidijų pripažinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką.

Reguliavimas yra sudėtingas ir tikėtina, kad įmonės susidurs su problemomis dėl paramos, subsidijų ir dotacijų tinkamo apskaitymo ir apmokestinimo. Kaip nepadaryti kritinių apskaitos ir apmokestinimo klaidų?

Visapusišką informacinę ir konsultacinę pagalbą šiame seminare Jums suteiks lektoriai Violeta Alando ir Artūras Kapitanovas.

Temos:

1 dalis. Lektorė Violeta Alando (10:00-14:00 val.)

 • Paramos, subsidijų ir dotacijų samprata ir tipai.
 • Pripažinimo kriterijai ir momentas.
 • Subsidijos, susijusios su pajamomis.
 • Subsidijos, susijusios su turtu.
 • Subsidijos susijusios su finansine parama.
 • Nemokamai gautas turtas.
 • Paramos, subsidijų ir dotacijų įvertinimas ir apskaita.
 • Paramos, subsidijų ir dotacijų pateikimas finansinėje atskaitomybėje.
 • Gautos paramos, subsidijų ir dotacijų grąžinimas.
 • Atvejai, kai subsidijos pripažįstama pajamomis ar įsipareigojimu.
 • Praktinių situacijų analizė.

2 dalis. Auditorius Artūras Kapitanovas (14:00-15:45 val.)

 • Apmokestinimas pelno mokesčiu.
 • Subsidijos ir PVM – kada tai gali būti rizikinga?
 • Subsidijos ir gyventojo mokesčiai – GPM, PSD, VSD
 • Lengvatos nekilnojamo turto mokesčiui dėl COVID-19.