Dažnai viešojo sektoriaus subjektai gauna paramą iš paramos teikėjų, kurie gali būti tiek privačios įmonės, tiek užsienio juridiniai asmenys. Skirstant paramą kitiems VSS, išduodant naudotis kitą nemokamai gautą turtą, nuolat kyla klausimų dėl paramos įvertinimo, registravimo ir atskleidimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Seminaro tikslas – paaiškinti, kaip VSS turėtų registruoti ir finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte atskleisti informaciją apie gautą bei paskirstytą paramą ar kitą nemokamai gautą turtą, siekiant kad finansinėse ataskaitose parama būtų atvaizduojama teisingai.

Kokie standartai reglamentuoja paramos apskaitą? Kaip suderinti nuostatas tarpusavyje? Kokioms sumoms priskiriamas neatlygintinai gautas turtas? Kaip nustatyti nemokamai arba už simbolinį atlygį gauto turto tikrąją vertę? Į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus sužinokite atsakymą seminaro metu.

Temos:

  • Finansavimo sumų apskaita, derinimas, eliminavimas;
  • Paramos sąvoka, atvaizdavimas apskaitoje, deklaravimas;
  • Informacijos apie paramą įkėlimas į VSAKIS;
  • Informacijos atvaizdavimas FVAIS.