Ūkio subjektams nuolat kyla iššūkių vykdant gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą GPAIS priemonėmis, o naujiems ūkio subjektams yra ypatingas poreikis padėti dirbti su GPAIS.

2022 m., 2023 m., 2024 m. bei 2025 m. įsigalioja Atliekų tvarkymoPakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymoAplinkos apsaugos įstatymų pakeitimai, kuriais įtvirtinamas draudimas teikti rinkai visus iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintus ir įstatyme nurodytus vienkartinius plastikinius gaminius bei Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kuriais nustatyta juridinių asmenų atsakomybė ir sankcijos už minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Atkreiptinas dėmesys, kad dar šiemet planuojama atnaujinti sistemą, papildant ją trūkstamais klasifikatoriais. Perdirbamų ir neperdirbamų pakuočių duomenys būtų atvaizduojami metinėse ataskaitose ir suvestinėse. Taip pat siekiama suteikti galimybę verslo subjektams naudoti pasikartojančius gaminio kodus, net jei jų parametrai ir skirtųsi.

Seminaro metu bus aptarti ir jau kurį laiką galiojantys aktualūs pakeitimai, tokie kaip:

Aptarsime pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigas, papasakosime kaip teisingai vesti pakuočių apskaitą GPAIS, kaip joje užfiksuoti savoms reikmėms sunaudotą pakuotę, daugkartinę pakuotę, ką daryti neįgyvendinus atliekų tvarkymo užduočių ir kaip teisingai užpildyti deklaraciją už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Analizuosime dažniausiai kylančias problemas ir rekomenduosime kaip jų išvengti, supažindinsime su naujausiais teisės aktų pakeitimais.

Šis seminaras aktualus įmonėms, kurios užsiima gamyba ir/ar importu bei įmonėms, kurios gaminius parduoda Lietuvoje arba juos eksportuoja.

Temos:

  • GPAIS ir pirminiai duomenys.
  • Prekinių vienetų sąrašas – į ką atkreipti dėmesį?
  • Perdirbama ar neperdirbama pakuotė?
  • Pakuočių apskaita GPAIS.
  • Dažniausiai daromos klaidos GPAIS.
  • Pakuočių apskaitos vedimas, kai negalima naudotis ar neveikia GPAIS.
  • Aplinkos ministerijos rekomendacijos.
  • Aktualūs teisės aktų pakeitimai.
  • Atsakomybės ir pasiruošimas patikrinimams.

Seminaro programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: