Pajamos natūra – tai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal GPMĮ nuostatas būtų priskiriamas pajamoms. Pajamų identifikavimo problematika ir kazuistiniai praktiniai pavyzdžiai - neabejotinai dažnai buhalteriui kylantys klausimai.

Pajamų natūra apskaičiavimui aktualus bus ir šiuo metu svarstomas VMI GPMĮ 2 str. 9 14 bei 15 dalies ir 38 str. apibendrinto paaiškinimo komentaro projektas.

Seminare sužinosite: ar karantino metu reikia skaičiuoti pajamas natūra; kurių pajamų visgi nepavyks išvengti, o kurių visgi realiai nelieka; ar tinkamai įvertinote 2020 m. sąnaudas skirstydami jas į leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus pildydami deklaraciją PLN204. Sunkumai kylantys skirstant atskaitymus.

Temos:

 • Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo ypatumai 2021 m.: 
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas;
  • Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje;
  • GPM komentaras aktualus 2021 m.;
  • GPM lengvatos ir jų taikymas;
  • Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka;
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
 • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas: 
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi nuo 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymas;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita. Reprezentacinių sąnaudų pripažinimo ypatumai;
  • Komandiruočių sąnaudos bei „lauko“ priedai;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas.
 • Diskusija. Klausimų – atsakymų sesija.