Seminaro tikslas supažindinti su pajamų pripažinimo principais, pajamų už paslaugas, rinkliavų, baudų, turto pardavimo pajamų apskaitos ypatumais. Aptarti, kaip pripažįstamos ir grupuojamos sąnaudos, ir susipažinti su naujausiais 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo 2020-01-01.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Kaip grupuojamos pajamos ir sąnaudos apskaitoje ir kokia klasifikacija privalo būti taikoma?
 • Kaip perkeliama informacija į finansines ataskaitas ir veiklos rezultatų ataskaitą bei pateikiama VSAKIS?
 • Kokia yra nuosavybės metodo įtaka pajamų ir sąnaudų registravimui apskaitoje?

Temos:

 • Pajamų pripažinimas ir grupavimas.
 • Paslaugų suteikimo pajamos.
 • Rinkliavų, baudų, kurios nesusijusios su finansine veikla, pajamos ir pervestinos pajamos.
 • Turto ir atsargų pardavimo pajamos.
 • Finansavimo sumų pajamos.
 • Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas.
 • Sukauptų sąnaudų pripažinimas ir registravimas apskaitoje.
 • Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
 • Nuosavybės metodo įtakos registravimas apskaitoje.
 • Pajamų ir sąnaudų pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje (veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamojo rašto informacija).

Seminare dalyviai sužinos ne tik teoriją, bet ir apžvelgs praktinius pavyzdžius.