Mokėti mokesčių tiek, kiek reikia, bet ne daugiau? Skamba patraukliai! Ir tai įmanoma! Tokiu atveju galima dirbti skaidriai ir sąžiningai. Todėl šis seminaras skirtas supažindinti su galimybėmis kaip sutaupyti mokesčių sąskaita, tačiau prisidedant prie bendrojo visuomenės gėrio. Tam būtina išmanyti tiek finansinės apskaitos, tiek ir mokesčių įstatymų, ar net juridinės veiklos formos pasirinkimo subtilybes.

Kiek odontologijos įmonės vadovas turi žinoti apie apskaitos politikos, vidaus kontrolės pasirinkimo galimybes ir prievoles? Ar rūpi įmonės vadovui – kokia jo valdomos įmonės finansinių ataskaitų kokybė? Juk dažniausiai vadovas ir yra atsakingas už čia paminėtus dalykus, nebent kai kurios funkcijos bus perleistos kitiems atsakingiems asmenims. Juolab, kad nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui, vadovų atsakomybė padidėjo. Siekiant palengvinti vadovams naujas pareigas, AVNT patvirtino ir paskelbė  „Vidaus kontrolės organizavimas“ rekomendaciją, kuria siekia padėti nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su įmonės finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, ir sumažinti galimas rizikas bei išvengti klaidų.  Paskelbta ir „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ rekomendacija, kurioje numatyti kriterijai, galintys vadovui padėti pasirinkti kompetentingą asmenį įmonės finansinei apskaitai tvarkyti.

Ar odontologijos įmonės vadovas kontroliuoja apskaitą tvarkantį asmenį ir kartu ieško geriausių sprendimų? Deja, apskaita dažnai neturi nieko bendro su realybe. Tuomet ir prasideda visos problemos…

FNTT vertinimu, odontologijos sektorius laikomas vienu iš rizikingiausių verslo sektorių dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ar gautų pajamų neapskaitymo. Svarbu paminėti ir tai, kad 2022-05-01 įsigaliojo administracinių nusižengimų ir baudžiamojo kodekso pakeitimai, susiję su aplaidžiu ir apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir organizavimu.

2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įstatyme įpareigoti asmenys atsižvelgia ar informacija yra pateikta į posistemį JANGIS bei pateiktos informacijos tikrumą. Nepateikus naudos gavėjų duomenų, gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

Finansų ministerija parengė atmintinę “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Svarbu paminėti, kad 2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisos, kuriomis bus griežčiau ribojami asmenų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais, siekiant suderinti nuostatas įsigalioja ir Civilinio kodekso pataisos. Nuo minėtos datos įsigalios ir ANK pakeitimai, kuriuose įtvirtinta atsakomybė už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus. 

Šiame seminare taip pat apžvelgsime odontologų verslo specifiką – kokie požymiai signalizuoja apie galimo šešėlio buvimą, kaip tinkamai susitvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius? Kaip bendradarbiauti su mokesčių administratoriaus pareigūnų tyrimo ar patikrinimo metu? Analizuosime kiekvieną balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę vadovui ir finansininkui suprantama kalba ir pasitelksime finansinės analizės rodiklius. Apžvelgsime ir pelno mokesčio deklaracijos ypatumus bei galimybę ją tikslinti.

Kiekviena įmonė gali rasti geriausią sprendimą ir to nereikėtų atidėlioti.

Temos:

 • Kaip suprasti koks geriausias sprendimas dėl mokesčių ir apskaitos politikos tinka mūsų įmonei? Tinkamai pasirinktos juridinės formos nauda.
 • Būtinos žinios padeda ieškoti sprendimų – vadovo ir buhalterio „tandemas“.
 • Ypatingas kontroliuojančių institucijų dėmesys odontologams – kokia viešai pateikiama informacija signalizuoja šešėlį?
 • Kaip patiems įvertinti, ar Jūsų verslas skaidrus – Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos eilučių tarpusavio ryšys.
 • Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Už viską atsakingas vadovas, kol tam tikros pareigos nėra deleguotos darbuotojams.
 • Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 • Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 • Išmanioji VMI: kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja?
 • Finansinė apskaita: nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų.
 • Finansinės apskaitos paprastumas ir skaidrumas – teisingi mokesčiai.
 • Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo principai. Kokios grėsmės dėl nepakankamo veiklos pelningumo? Kokie rodikliai signalizuoja apie veiklos šešėlį?
 • Balanso sudarymo ypatumai ir pavyzdžiai. Vadovo atsakomybė pagal Akcinių bendrovių įstatymą dėl nuosavo kapitalo. Balanso eilučių analizė ir išvados.
 • Probleminių klausimų sprendimo būdai:
  • dėl grynųjų pinigų apskaitos;
  • dėl atsargų sunaudojimo;
  • dėl darbo užmokesčio.
 • Audito prievolė.
 • Finansinės analizės rodikliai, padedantys įvertinti finansines ataskaitas.
 • Kūrybinės apskaitos aspektai.