Nuosavo kapitalo metodas yra apskaitos rūšis, naudojama investuojant į įmones. Straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ rodoma kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų ir asocijuotųjų subjektų ataskaitinio laikotarpio grynojo rezultato dalis, priskiriama kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui. Apskaičiuojant nuosavybės metodo įtaką investicijoms į valstybės ar savivaldybių įmones bei valstybės ar savivaldybių valdomas bendroves, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (nuosavo kapitalo) pokytis skaičiuojamas kartu su valstybės arba savivaldybės dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti.

Seminaro metu lektorė pristatys nuosavybės metodo ypatumus, analizuos praktikoje daromas klaidas ir pasidalins patarimais, kaip jų išvengti.

Temos:

  • Viešojo sektoriaus subjektų investicijos: kontroliuojami ir asocijuoti subjektai.
  • Informacijos pateikimas Finansinėje atskaitomybėje ir Veiklos ataskaitoje.
  • Nuosavybės atvaizdavimas finansinėje apskaitoje (investicija, pelnas, nuostolis).
  • Kontroliuojamo subjekto perkėlimas į viešojo sektoriaus subjektų gretas.
  • Informacijos teikimo terminai.