Dažnai vienas iš svarbiausių balanso straipsnių yra susijęs su nekilnojamuoju turtu. Prieš vykdant nekilnojamojo turto sandorius, labai svarbu išsiaiškinti visus aspektus, susijusius su mokesčiais, kurie bus skaičiuojami jį įsigijus ar pardavus. Apžvelgsime atvejus, kai įsigyto nekilnojamojo turto pirkimo PVM atskaita yra galima. Kada turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam, o kada – investiciniam turtui? Kada atsiranda prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims?

Seminare viską aptarsime aiškiai, išsamiai ir pateikdami praktinių pavyzdžių bei diskutuosime apie kontroliuojančių institucijų atliekamus veiksmus, kuriais siekiama identifikuoti ir kontroliuoti tikruosius naudos gavėjus ir apmokestinti jų pajamas iš NT veiklos.

Temos:

 • Nekilnojamasis turtas ekonominėje veikloje. Galimybės ir problemos, skaičiuojant pelno mokestį:
  • Kokį variantą pasirinkti, registruojant NT apskaitoje: įsigijimo savikaina ar perkainota verte?
  • NT naudingo tarnavimo laiko pasirinkimas (nusidėvėjimo skaičiavimas) ir įtaka pelno mokesčiui.
  • Remontas ar rekonstrukcija. Kaip atskirti?
  • Perleidimas – svarbiausia rinkos kaina.
  • Nekilnojamojo turto perkainojimas – galimybės ir grėsmės.
  • Investicinis turtas – apskaitos ir mokesčių ypatumai.
  • Investicinio projekto taikymo ypatumai.
  • Veiklos perleidimas.
  • Turto perkėlimas (Lietuvoje ir į (iš) užsienį (-io).
  • Pelno mokestis – ypatumai dėl finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumų.
 • PVM skaičiavimas:
  • Paslaugų, susijusių su NT, apmokestinimas;
  • Nekilnojamojo turto nuomos apmokestinimas;
  • Išperkamoji nuoma ir jos apmokestinimo aspektai;
  • PVM nekilnojamojo turto pardavimo ar perleidimo sandoriuose;
  • Mišraus PVM apskaičiavimas;
  • PVM atskaitos tikslinimo, dėl NT naudojimo pasikeitimo, ypatumai;
  • Verslo ar jo dalies pardavimas.
 • Nekilnojamojo turto mokestis:
  • Fizinių ir juridinių asmenų prievolės ir lengvatos;
  • Mokestinės vertės nustatymas.
 • GPM. Fizinio asmens veikla, susijusi su nekilnojamuoju turtu: kaip ją įforminti ir apmokestinti, kai vykdoma ekonominė veikla:
  • Turto nuomos;
  • Turto pardavimo;
  • Atvejai, kai reikia sumokėti GPM nuo nekilnojamojo turto pardavimo;
  • Asmeninio turto naudojimas individualioje veikloje;
  • Paveldėjimas, dovanojimas, renta.
 • VMI, STT kontrolės veiksmai, susiję su nekilnojamojo turto pirkimu, pardavimu, statymu, rekonstrukcija.