2021-08-01 įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią, ūkio subjektams, siekiant pradėti vykdyti veiklą su TIPK/Taršos leidimu, būtina praeiti pirmąjį ir lemiamą patikrinimą. Tai reiškia, kad verslas gali pradėti eksploatuoti naują objektą ir (arba) vykdyti ūkinę veiklą tik įgaliotai institucijai įsitikinus, kad ūkinės veiklos objektas atitinka visas leidimo ir tvarkos sąlygas.

Aplinkosauginiai reikalavimai Lietuvoje vis griežtėja, vienas teisės akto pakeitimas keičia kitą, o valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų dėmesys tik didėja.

2022-07-01 turėtų įsigalioti Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriame numatyta galimybė nebetaikyti rašytinio įspėjimo, o iš karto skirti baudą ūkio subjektams, nustačius, kad vykdant veiklą nesilaikoma TIPK arba taršos leidime nustatytų sąlygų.

2023-01-01 turėtų įsigalioti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma komunalinių atliekų deginimo proceso likučius (pelenus ir šlakus) priskirti prie atliekų apibrėžimo ir tvarkyti taip pat kaip ir kitas atliekas, t. y. šių medžiagų tvarkymui reikėtų turėti taršos leidimą.

Kaip ir kada atliekami patikrinimai? Kokie galimi patikrinimo būdai? Kas turi teisę dalyvauti patikrinimo metu? Kokius dokumentus reikalinga paruošti? Į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus sužinokite atsakymus seminaro metu.

Temos:

  • Kada vykstama į fizinius patikrinimus?
  • Patikrinimų tvarką ir eigą.
  • Kokius dokumentus paruošti?
  • Kas gali atstovauti?
  • Praktiniai patarimai ir rekomendacijos.

Seminarų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: