Darbo užmokesčio skaičiavimas – neatsiejama buhalterių darbo dalis, tad, gali atrodyti, kad jokių neaiškumų čia neturėtų kilti. Tačiau, ši procedūra neapsiriboja vien tipiniu mėnesinės algos apskaičiavimu, pasitaiko specifinių situacijų, kai būtina žinoti, kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, mokėti teisingai vesti faktiškai dirbto laiko apskaitą ir įrodymų dokumentaciją bei išmanyti dar daugybę kitų netipinių niuansų.

Negana to, nuolat atnaujinama ir keičiama darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka verčia buhalterius neatsilikti nuo pakeitimų, o kartais ir pasukti galvą, kokius reikalavimus taikyti.

Netinkamai vedami darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai ir neteisingai pažymėtas faktiškai dirbtas laikas gali įmonei net užtraukti nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą, tad buhalteriai turi itin atsakingai sekti visus skaičiavimų reikalavimus ir jų pasikeitimus.

2020 m. rugpjūčio 4 d. įsigalioja LRV nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo pakeitimai, kuriuose numatyta nemažai naujovių laikinojo įdarbinimo įmonėms, taip pat vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės, darbo laiko režimų nustatymo taisyklės ir kt.

Ar jau susipažinote su Darbo kodekso pakeitimais, įsigaliojančiais 2020-08-01, kuriais keičiami kai kurie išeitinių išmokų darbuotojams dydžiai, keičiami tam tikrų darbo sutarčių rūšių maksimalūs terminai, taip pat patikslinti priedai, mokami darbuotojams už darbą lauko sąlygomis?

Ar jau susipažinote su Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimais dėl NPD formulės taikymo atgaline data nuo 2020-07-01;

Ar atnaujinote darbo laiko apskaitos tvarką pagal ETT sprendimą, kuris sugriežtino darbo laiko žymėjimo tvarką?

Ar jau esate įsigilinę, kaip 2020 m. keisis kompensacijos už nepanaudotas atostogas tvarka, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui?

Ar žinote, kaip besikeičianti VDI nuomonė, keičia ir darbo užmokesčio skaičiavimą?

Kviečiame užduoti klausimus iš anksto, tačiau atsakymus į juos gaus dalyviai, kurie bus užsiregistravę ir apmokėję išankstines seminaro sąskaitas.

Temos:

 1. Darbo santykiai ir ekstremali padėtis: 
  • Darbo organizavimas ekstremalios situacijos metu;
  • Nuotolinis darbas;
  • Nedarbingumas;
  • Kasmetinės ir nemokamos atostogos;
  • Prastova;
  • Atleidimas iš darbo.
  • Subsidijų darbo užmokesčiui apmokestinimo ypatumai. Naujausi VMI išaiškinimai.
 2. GPMĮ paketimai dėl NPD formulės taikymo atgaline data nuo 2020-07-01.
 3. Svarbūs Darbo kodekso pakeitimai, kurie keičia darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų skaičiavimą.
 4. Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai;
 5. Kaip besikeičianti VDI nuomonė, keičia ir darbo užmokesčio skaičiavimą? Naujausi VDI išaiškinimai ir nuomonė;
 6. Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos;
 7. Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos; Dėmesio – ar atnaujinote darbo laiko apskaitos tvarką pagal ETT sprendimą, kuris sugriežtino darbo laiko žymėjimo tvarką?
 8. Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą;
 9. Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 10. Pašalpos darbuotojams, kompensacijos;
 11. Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 12. Darbo komandiruotėje apskaita. Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna? Pavyzdžiai;
 13. Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai nuo 2020 m. Kaip keisis kompensacijos už nepanaudotas atostogas tvarka, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui? Ką daryti, kai neužtenka reglamentavimo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkoje?
  • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
  • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 14. Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 15. Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje;
 16. Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 17. Darbuotojų motyvavimas: kokios priemonės veiksmingiausios ir kiek tai kainuoja darbdaviui?
 18. Valstybės paramos “šalutinis poveikis” – operatyvūs patikrinimai. Kam būti pasiruošus?

Dovana! Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų atnaujintą Darbo užmokesčio skaičiuoklę, kurios vertė 30 Eur + PVM!