Apskaita

Turto apskaita pagal VSAFAS:

standartų taikymas, naujovės 2023 m. ir praktikoje kylantys klausimai

Aistė Gelusevičiūtė
Registruotis
 • 4 ak. val.
  Kaina: 100 Eur
              90 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-09-28 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-09-28 09:002023-09-28 12:15Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Turto apskaita pagal VSAFAS:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Turto apskaita pagal VSAFAS: Seminaro data: 2023-09-28 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Seminaro trukmė: 09.00–12.15 val. Registracija 8.30–09.00 val., 10:30-10:45 ( pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-09-28 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-09-28 09:002023-09-28 12:15Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Turto apskaita pagal VSAFAS:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Turto apskaita pagal VSAFAS: Seminaro data: 2023-09-28 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Seminaro trukmė: 09.00–12.15 val. Registracija 8.30–09.00 val., 10:30-10:45 ( pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
4 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

2023-06-02 įsigaliojo 12-ojo ,,Ilgalaikis materialusis turtas” VSAFAS pakeitimai, susiję su:

 • neatlygintinai gauto ilgalaikio turto vertės nustatymui taikomas tikrosios vertės metodas, kai tokiu turtu neprekiaujama rinkoje;
 • naujomis redakcijomis išdėstyti du priedai, vienas iš jų informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, likutinės vertės pasikeitimą;
 • kilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimu Vertybių fondui ir jų įsigijimo savikaina;
 • nekilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimas bibliotekų fondui ir jų įsigijimo savikaina.

Valstybinio audito ataskaitoje už 2021 m. nustatyta, kad užregistruotas nematerialusis turtas yra amortizuojamas per greitai – normatyvų parinkimas neatitinka atsargumo principo bei reikalavimų šio turto naudingo tarnavimo laiką parinkti atsižvelgiant ir į numatomą turto naudojimo trukmę VSS veikloje, techninį, technologinį arba kitokį senėjimą ir pan., Dėl šios priežasties buvo pakeistas įsakymas „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, pagal kurį ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 privalo būti įvertinamas tikrąja verte.

Seminaro metu lektorė atsakys į šiuos ir kitus aktualius klausimus:

 • Kaip tinkamai apskaityti ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidas pagrindžiant jas tinkamais dokumentais?
 • Kaip tinkamai atvaizduoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose ir aprašyti turto vertės pokytį aiškinamajame rašte?
 • Kaip keičiasi centralizuotai valdomo turto apskaita ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose po pakeitimų?

2023-01-01 įsigaliojo nauja Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakcija, kuria viešojo sektoriaus įstaigos jau vadovavosi rengdamos 2022 metų finansinę atskaitomybę. Kokie praktiniai klausimai iškilo taikant pasikeitusias nuostatas?

Temos:

 • Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas ir vėlesnė apskaita;
 • Sudėtingi nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto apskaitos atvejai;
 • Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai;
 • Naujausi 12-ojo VSAFAS ir 13-ojo VSAFAS pakeitimai;
 • Informacijos apie ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje;
 • Kiti aktualūs teisės aktų pakeitimai.
Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 09.00–12.15 val. Registracija 8.30–09.00 val., 10:30-10:45 ( pertrauka).

Mokymus veda
Aistė Gelusevičiūtė
Aistė Gelusevičiūtė – finansų magistrė, LR Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus patarėja.
Registracija
Turto apskaita pagal VSAFAS: standartų taikymas, naujovės 2023 m. ir praktikoje kylantys klausimai
Mokymų kaina: 90 Eur
Mokymų kaina: 90Eur
Mokymų kaina: 90Eur
Taip (kaina su pietumis 100 EUR) Ne (kaina be pietų 100 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.