Apskaita

Nefinansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose

pagal TFAS

Ramunė Budrionytė
Registruotis
 • 12 ak. val.
  Kaina: 260 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • Nuo 2023-12-01 iki 2023-12-06 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-01 10:002023-12-06 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Nefinansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitoseMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Nefinansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose Seminaro data: 2023-12-01 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė (abi mokymų dienas): 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
12 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

-2 dienų seminaras-

Seminare dalyviai įgyja žinių apie nefinansinio turto apskaitą ir pateikimą finansinėse ataskaitose pagal TAS ir TFAS reikalavimus. Seminaras apima svarbiausias sąvokas, principus ir procedūras, susijusias su nefinansiniu turtu, įskaitant nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, investicinį turtą, nematerialųjį turtą, turto vertės sumažėjimą, ilgalaikį turtą, skirtą parduoti ir nutraukta veiklą, atsargas ir skolinimosi išlaidas.

Seminaro metu dalyviai:

 • Nagrinėja apie savikainos ir perkainojimo metodus.
 • Gilinasi į amortizaciją ir vėlesnių išlaidų apskaitą. 
 • Analizuoja nuvertėjimo požymius, registravimą, atsiperkamosios vertės skaičiavimą ir kt. 
 • Aptaria atsargų savikainos nustatymą, bendrųjų gamybos išlaidų paskirstymą ir kt. 
 • Nagrinėja ilgo parengimo turtą ir skolinimosi išlaidų kapitalizavimą. 

Seminaras skirtas pradedančiųjų buhalterių ir finansų specialistų tobulėjimui, norint suprasti ir pradėti taikyti TAS ir TFAS principus minėtose srityse.

Temos:

Gruodžio 1 d. 1 mokymų dalis.

 • 16-asis TAS “Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai”: pirminis pripažinimas ir vėlesnis vertinimas (savikainos ir perkainojimo metodas), komponentinė apskaita, vėlesnių išlaidų apskaita ir pripažinimo nutraukimas.
 • 40-asis TAS “Investicinis turtas”: pirminis vertinimas ir vėlesnė apskaita.
 • 38-asis TAS “Nematerialusis turtas”: pripažinimo kriterijai ir viduje sukurtas nematerialusis turtas, amortizacija ir vėlesnių išlaidų apskaita.

Gruodžio 6 d. 2 mokymų dalis.

 • 36-asis TAS “Turto vertės sumažėjimas”: nuvertėjimo požymiai ir atsiperkamosios vertės skaičiavimas, nuvertėjimo registravimas ir atstatymas.
 • 5-asis TFAS “Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti ir nutraukta veikla”: samprata ir klasifikavimas, priskyrimo kriterijai, apskaitos ir atskleidimo principai.
 • 2-asis TAS “Atsargos”: pirminis pripažinimas ir savikainos nustatymas, bendrųjų gamybos išlaidų paskirstymas, apskaitos ir įkainojimo metodai, atsargų nuvertėjimas.
 • 23-asis TAS “Skolinimosi išlaidos”: ilgo parengimo turtas ir skolinimosi išlaidų kapitalizavimas, kapitalizavimui tinkamų skolinimosi išlaidų nustatymas, kapitalizacijos pradžia ir nutraukimas.
Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė (abi mokymų dienas): 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertrauka), 14:30-14:45 (pertrauka).

Mokymus veda
Ramunė Budrionytė
Doc. dr. Ramunė Budrionytė - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standarto komiteto narė, Vilniaus universiteto dėstytoja. Lektorė turi daugiau nei 20 metų patirtį dėstant auditorių, buhalterių kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose, daugiau nei 10 metų užsiimanti konsultacine veikla. Pagrindinės lektorės sritys yra Verslo apskaitos standartai (VAS) ir jų praktinis taikymas, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS) bei finansinė analizė.
Registracija
Nefinansinio turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose pagal TFAS
Mokymų kaina: 260 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 260Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 260 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.