Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas yra vienas iš pamatinių įstatymų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus atskaitomybės procesą, kuris užtikrina tinkamą visuomenės informavimą apie viešojo sektoriaus subjektų, jų grupių, valstybės, savivaldybių veiklą ir veiklos rezultatus, finansinę būklę, išteklių naudojimą ir paskirstymą. Įstatymas buvo priimtas 2007 metais ir iki 2020 m. keistas tik fragmentiškai. 2020 m. spalio 1 d. priimta šio įstatymo nauja redakcija, o 2021 m. gruodžio 23 d. priimti papildomi įstatymo pakeitimai. Įstatymo pakeitimai įsigalios etapais: dalis teisės normų įsigalios 2023-01-01, o likusi – 2024-01-01. Šis įstatymas taikomas 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams.

Viešojo sektoriaus atskaitomybė ir jos rengimas – labai kompleksiškas procesas, todėl siekiama jį padaryti tinkamą visuomenei susipažinti. Priėmus pakeitimus, nustatyti nauji ataskaitų parengimo ir pateikimo terminai bei nauja metinių ataskaitų rinkinio struktūra, taip pat iš esmės peržiūrėtos ir atnaujintos įstatymo nuostatos, kurios palies kiekvieną viešojo sektoriaus subjektą, todėl su pakeitimais reikėtų susipažinti ir jiems ruoštis iš anksto.

Temos:

 • Viešojo sektoriaus apimtis.
 • Ataskaitų rinkinių sudėtis ir lygiai.
 • Ataskaitų informacijos vientisumas ir teikimo terminai.
 • Ataskaitų pasirašymas ir atsakomybė.
 • Kiti pakeitimai:
  • Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo tikslas;
  • Pensijų anuitetų fondo ir valstybės socialinių fondų atskaitomybė;
  • VSS grupių sudarymo principai;
  • Ataskaitų rinkinių skelbimas;
  • Savivaldybės veiklos ataskaitos;
  • Ataskaitų rengimas, kai VSS reorganizuojami arba likviduojami;
  • Įsigaliojimas.
 • Dažniausiai užduodami klausimai taikant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą.