Kodėl verta dalyvauti seminare?

 • Sužinosite apie sudėtingus dalykus paprastai ir aiškiai;
 • Išmoksite apskaičiuoti naudojimo teisės vertę ir parodyti apskaitoje bei finansinėje atskaitomybėje;
 • Išmoksite įvertinti, kaip pasikeis finansiniai rodikliai dėl 16-ojo TFAS nuostatų;
 • Suprasite, kas keisis rengiant pinigų srautų ataskaitą;
 • Seminaras orientuotas į TFAS praktinį taikymą.

Temos:

 • Standarto tikslas ir taikymo sritis;
 • Nuomos sandorių klasifikavimas, pripažinimas, sutarties komponentų atskyrimas, pripažinimo išimtys;
 • Nuomininko ir nuomotojo nuomos pirminis ir vėlesnis vertinimas;
 • Informacijos apie nuomos sandorius atskleidimas;
 • Naujo nuomos sandorių pripažinimo įtaka finansinėms ataskaitoms;
 • Kitų TFAS pasikeitimas, susijęs su 16-ojo TFAS įvedimu.