MS Excel – viena iš populiariausių ir lanksčiausių programų, skirta duomenims apdoroti, skaičiavimams atlikti, duomenims grafiškai pateikti ir rezultatams analizuoti.Žinote apie tai, tačiau nesijaučiate esąs Excel profesionalas, kuris išnaudoja šios programos galimybes?

Seminaro medžiaga ir praktinės užduotys parengtos taip, kad atitiktų analitikų, apskaitą tvarkančių asmenų, finansininkų, vadybininkų, vadovų (t. y. visų tų, kurie dažniausiai darbe naudoja MS Excel darbo aplinką) darbo specifiką ir poreikius.

PRAKTINIO SEMINARO „MS EXCEL SKAIČIAVIMAMS IR DUOMENŲ ANALIZEI“ METU ĮGAUSITE ŽINIŲ, KURIOS PADĖS:

 •  Suformuoti optimalios struktūros duomenų rinkinius: 
  •  sukuriant duomenų lenteles panaudojus „Table“ funkciją;
  • apžvelgiant kaip pridėti naujų duomenų į egzistuojančią lentelę;
  • atliekant bendrus ir tarpinius agregavimo veiksmus lentelėse;
  • panaudojant lentelių duomenis įvairiuose skaičiavimuose.
 • Apjungti / sulieti duomenų masyvus ar lenteles į bendrus duomenų rinkinius: 
  •  panaudojant paieškų funkciją VLOOKUP;
  •  panaudojant paieškų funkcijas INDEX ir MATCH;
  •  apžvelgiant paieškų funkcijų privalumus ir trūkumus.
 • Tinkamai apdoroti datų ir laiko vienetus: 
  •  sukuriant įvairius datų pjūvius (metai, pusmečiai, ketvirčiai, mėnesiai ir kt.) funkcijomis YEAR, MONTH, WEEKDAY, ISOWEEKNUM ir kt.;
  •  formuojant ir transformuojant datas funkcijomis DATE, WORKDAY, EOMONTH;
  •  atliekant skaičiavimus datomis ir laiko vienetais (skirtumas dienomis, skirtumas darbo dienomis, laiko sumavimas, laiko išvedimas į skaičių ir atvirkščiai).
 • Atvaizduoti rezultatus pagal suformuotas logines sąlygas: 
  • grupuojant/klasifikuojant duomenis, panaudojus funkciją IF;
  • tikrinant ir validuojant duomenų laukeliuose esančius įrašus, funkcijomis OR, AND;
  • atliekant skaičiavimus pagal pateiktas logines sąlygas.
 • Apibendrinti duomenis ir juos analizuoti: 
  • sukuriant sumines rezultatų lenteles funkcijomis COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS;
  • formuojant automatizuotas sumines ataskaitas funkcija PIVOT TABLE;
  • formuojant interaktyvius ataskaitų skydelius (angl. Dashboards).