Finansinė ir mokestinė apskaita yra kiekvieno juridinio asmens kasdienybė, kurioje svarbu atitikti naujausius reglamentavimo pokyčius, sekti tendencijas:

 • Nuo 2022-08-01 atverti Lietuvos įmonių individualūs profiliai – padidinta stebėsena bei galima kontrolės procedūrų inicijavimo priežastis.
 • Nuo 2022-11-01 ribojami subjektų tarpusavio mokėjimai grynaisiais pinigais. Kokios įtvirtintos išimtys?
 • Pajamų natūra identifikavimo problematika – padidintas VMI dėmesys.
 • AVNT atrankos kriterijai finansinių ataskaitų kokybės stebėsenai 2022 metams Ar Jūsų įmonė patenka į stebimųjų sąrašą?
 • Siūloma patikslinti bendrą susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimą, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01. 
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka. 
 • Paramos fiziniams asmenims, kurie tiesiogiai dalyvavo likviduojant ekstremalią situaciją, deklaravimas už 2022 m. 
 • Artėjantys i.EKA pasiruošimo darbai. VMI pateikė įsakymo projektą, kuriuo įtvirtinamos procedūros i.EKA veiklos sutrikimo atveju ar dėl techninių sutrikimų neturint galimybės pateikti duomenų mokesčių administratoriui.
 • Akcinių bendrovių įstatymo projektas - įstatinio kapitalo mažinimas, privilegijuotos akcijos ir privalomas akcijų pirkimas/pardavimas. Kokios galimybės atsiveria?  

Seminaro metu bus išnagrinėti visi naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai, darantys įtaką 2022 m. finansinei atskaitomybei, supažindinama su kitais aktualiais pakeitimais.

Temos:

 • Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Apribojimai dėl atsiskaitymo grynais pinigais. Išimtys.
  • Nepatikimi ir patikimi mokesčių mokėtojai.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Pasiruošimas darbui i.EKA sistemoje nuo 2023 m.
  • VMI kliento rizikingumo profilis. Ką reikia žinoti ?
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas ir naujovės:
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2022 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • GPM komentaras. Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • Turinio viršenybės prieš formą principas;
   • Paskolų, obligacijų palūkanos ir jų apmokestinimas;
   • IT tikrosios rinkos vertės pardavimo sandorių nustatymas.
  • GPMĮ pakeitimai nuo 2023-01-01 dėl neapmokestinamųjų pajamų.
  • GPMĮ pakeitimai dėl pajamų pripažinimo būdo vykdant individualią veiklą nuo 2023-01-01.
 • Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Pajamų natūra formos ir pripažinimas: „prabangos“ prekės, nuotolinių darbo vietų įrengimas, darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas, gyvybės draudimas ir kt.
  • Pajamų natūra įvertinimas bei apmokestinimas.
  • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai 2022 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 ir 2023-01-01.
  • Pasikeitusi dienpinigių mokėjimo tvarka nuo 2022-07-01.
  • Komandiruočių sąnaudų skaičiavimas.
  • Kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas.
 • VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir pakeitimai.
 • Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2022 m.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Metinės PVM deklaracijos teikimas.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • „Rezervo“ taisyklės taikymas;
   • Importuojamų prekių apmokestinimas.
  • PVM niuansai ir pasekmės dėl BREXIT.
  • PVMĮ pataisos dėl PVM taikymo prekėms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo.
  • SAF-T klasifikatoriaus nauji kodai, dėl PVM neapmokestinamų prekių, skirtų nelaimių aukoms.
  • Įregistravimo/išregistravimo PVM mokėtoju taisyklių pakeitimai.
 • Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai 2022 m.
 • Apskaitos aktualijos:
  • Naujasis FAĮ.
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir atvaizdavimas apskaitoje.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • Kasos darbo organizavimo tvarka.
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos.
  • Neapmokestinamos pajamos.
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas:
   • Apmokestinami ir neapmokestinami dividendai;
   • Mokestinių nuostolių perdavimas įmonių grupėje.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-01.
  • Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 ir jos priedų pildymo pakeitimai už 2022 m.
  • Pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2022-04-15.
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektai.
 • Žemės mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas už 2022 m. Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01.
 • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas:
  • Deklaracijų pildymas KIT711.
  • Atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 • Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir numatomos naujovės:
  • Numatomi akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.
  • JADIS ir JANGIS – kokią informaciją turime pateikti?
  • Pinigų plovimo prevencija.

Dovanos!

Kiekvienas seminaro dalyvis dovanų gauna 2 seminarų vaizdo įrašus*:

Advokato Manto Mikalopo vaizdo seminarą apie darbo kodekso pakeitimus ir naują dienpinigių mokėjimo tvarką (vertė - 50 Eur + PVM), kuriame lektorius pristatys:

 • Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01:
  • Personalo dokumentacijos pakeitimai.
  • Naujos garantijos darbuotojams auginantiems vaikus.
  • Pakeitimai dėl kilnojamojo pobūdžio bei darbo lauko sąlygomis.
  • Priekabiavimo ir smurto prevencijos priemonės darbo vietoje.
 • Naujoji dienpinigių mokėjimo tvarka 2022-07-01. Kas pasikeitė?
  • Kokie kriterijai gali daryti įtaką dienpinigių mokėjimo dydžiui komandiruotės metu?
  • Ginčų su darbuotojais dėl mažesnių dienpinigių prevencija.
  • Komandiravimo tvarkos parengimas.

Lektorės Lorenos Paškūnaitės-Lickan vaizdo seminarą apie JANGIS praktinį pildymą (vertė - 75 Eur + PVM), kuriame lektorė pristatys:

 • JANGIS reglamentavimą ir terminus.
 • Prievoles teikti bei gauti informaciją.
 • Informaciją, kurią reikia teikti.
 • Praktinį darbą su JANGIS

* Vaizdo įrašai bus atsiųsti rugsėjo 22 d. Juos galėsite peržiūrėti per 2 savaites nuo jų gavimo datos. 

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus: