Apskaita

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01

bei kitos mokesčių ir apskaitos aktualijos

Artūras Kapitanovas
Registruotis
 • 7ak. val.
  Kaina: 137 Eur (+ PVM)
Mokymų aprašymas ir temos

Buhalteriai ir įmonių vadovai turėtų būti atidūs, kadangi 2023 m. įsigaliojo ir dar įsigalios nemažai Seimo ir įgyvendinančiųjų institucijų priimtų teisės aktų. Visus šiuos pakeitimus atrasti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes prireikia daugiau...

nemažai laiko.

 • Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.
 • Nuo 2023-05-01 bus didesnės baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • Nuo 2023-06-01  naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai – įstatinio kapitalo mažinimas, privilegijuotos akcijos ir privalomas akcijų pirkimas/pardavimas. Kokios galimybės atsiveria?
 • Nuo 2023-01-01 pareiga platformų operatoriams teikti VMI duomenis apie platformose veikiančių ir jas naudojančių pardavėjų pajamas.
 • Nuo 2023-01-01 pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis bei įtvirtinti nauji tarifo taikymo objektai.
 • Pratęstas terminas, per kurį įmonės privalo atnaujinti turimus kasos aparatus, kurie būtų pritaikyti duomenų teikimui į i.EKA.
 • Patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.
 • Nuo 2023-01-01 naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 • Numatoma didinti minimali motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoka nuo 2023-07-01.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti Ligos ir motinystės įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma prailginti ligos išmokos mokėjimo terminus, slaugant šeimos narius.
 • Nuo 2024-01-01 siūloma, gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką turėti galimybę dirbti iš dalies, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija dviejų mėnesinių darbo užmokesčių ribos.
 • LAT 2023-03-08 priėmė nutartį, kurioje išaiškino dėl opciono ir opciono sutarties sampratos, opciono sutarties ir preliminariosios sutarties santykio bei šalių sudaryto susitarimo dėl akcijų perleidimo ateityje kvalifikavimo.
 • 2023 m. VMI papildė VMI kliento profilį 5 naujais stebėsenos kriterijais.

VMI yra parengusi mokesčių mokėtojų stebėsenos planus, kuriuose numatyti pagrindiniai VMI prioritetai 2023 m. Išsamiau dr. M. Endrijaičio pranešimo (video) įraše.

 • Pajamų natūra identifikavimas;
 • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
 • PVM atotrūkio mažinimas ir įvairūs pažeidimai PVM srityje;
 • Dividendų, ypatingai užsienio juridiniams asmenims, išmokėjimas.

Šiems minėtiems ir kitiems, 2023 m. laukiantiems pakeitimams pasiruošti padės bei atsakys į Jums rūpimus klausimus auditorius seminaro metu.

Temos:

 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai 2023 m.:
  • Nauja prievolė platformų operatoriams teikti duomenis VMI apie pardavėjų pajamas nuo 2023-01-01.
  • Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijų pakeitimai (papildomi ANK straipsniai) nuo 2023-01-01.
  • Išmanieji kasos aparatai.
  • Vieša informacija VMI svetainėje apie individualia veikla užsiimančius fizinius asmenis, kurie neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2023-05-01.
  • VMI gautina informacija ir jos naudojimas nustatytoms funkcijoms atlikti nuo 2023-05-01.
  • Baudų apskaičiavimo ir skyrimo taisyklių pakeitimai: dvigubai didinamos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
 • Mokesčių administravimo reguliavimas:
  • Patikimi ir nepatikimi mokesčių mokėtojai. Pakeitimai nuo 2022-11-01.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • EKA posistemis.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai 2022 m.
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas.
  • VMI kliento rizikingumo profilis. Ką reikia žinoti?
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
  • Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai.
  • Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo nuo 2022-05-01.
  • Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apribojimai nuo 2022-11-01 ir už tai numatytos baudos.
 • Pajamų natūra pripažinimo, įvertinimo bei apmokestinimo tvarka:
  • Pajamų natūra formos ir pripažinimas:
   • „Prabangos“ prekės;
   • Butų, namų, žemės ir kt. NT pirkimas;
   • kelionės, jachtos, automobiliai;
   • Juvelyriniai dirbiniai;
   • Nuotolinių darbo vietų įrengimas;
   • Darbuotojų maitinimas, laisvalaikio ir pramogų apmokėjimas;
   • Suteiktos prekių ir paslaugų nuolaidos darbuotojams;
   • Papildomas savanoriškas sveikatos draudimas;
   • Gyvybės draudimas ir (ar) pensinis draudimas įmonės lėšomis.
  • Įmonės lengvųjų automobilių naudojimas ir ypatingas VMI dėmesys. Galimybės, apribojimai ir rizikos.
  • Pajamų natūra įvertinimas bei apmokestinimas.
  • VMI stebėjimo gairės dėl pajamų natūra 2023 m.
  • Pajamų natūra identifikavimo problematika ir atvejų praktiniai pavyzdžiai.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai 2023 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
  • Nuo 2023-06-01 naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.
  • Apmokestinamos ir neapmokestinamos išmokos darbuotojams.
 • Metinės pelno mokesčio deklaracijos dažniausių klausimų apžvalga:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi už 2022 m.
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka.
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Skolos ir beviltiškos skolos.
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Sandoriai su asocijuotais asmenimis.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio (nekilnojamojo turto pirkimas iš užsienio piliečių).
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2022 m.
  • Atidėtų pelno mokesčių pripažinimas, pasikeitimas, parodymas finansinėse ataskaitose.
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas.
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas.
  • Turto perkėlimo iš LR apmokestinimas pagal PMĮ pakeitimus:
   • perkelto turto apmokestinimas;
   • perkeltų akcijų apmokestinimas.
  • Investicinio projekto nuostatų taikymas. Problematika.
  • Stambaus projekto pajamų ir išlaidų deklaravimas už 2022 metus.
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymas ir naujovės:
  • GPMĮ pakeitimai 2023 m.
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai.
  • GPM lengvatos ir jų taikymas 2023 m.
  • GPM apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
  • Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje.
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.).
  • IĮ ir MB savininkų gautų sumų, kurios apmokestinamos valstybinio socialinio draudimo įmokomis (pajamos savo esme atitinkančios darbo santykius) reglamentavimas ir ypatumai.
  • PSD ir VSD individualios įmonės savininko ir mažosios bendrijos nario.
  • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? MB įstatymo apribojimai narių civilinėms sutartims. Skirtumai dėl apmokestinimo.
 • Pridėtinės vertės mokesčio aktualijos:
  • Galimybė atskaityti pirkimo PVM už įsigytus elektromobilius nuo 2023-01-01.
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais. VMI komentarai ir jų taikymas.
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas.
  • PVM mokėtoju tapimas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas ir jo pagrįstumo įrodymai.
  • Pareiga tikrinti užsienio tiekėjus PVM tikslais.
  • Mišraus PVM atskaita.
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM.
  • VMI dažniausiai nustatomos klaidos:
   • „Rezervo“ taisyklės taikymas;
   • Importuojamų prekių apmokestinimas.
  • Elektroninė prekyba.: prekių tiekimas ir apmokestinimas, vieno langelio OSS sistema.
  • PVMĮ pataisos dėl PVM taikymo prekėms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo.
  • SAF-T klasifikatoriaus nauji kodai, dėl PVM neapmokestinamų prekių, skirtų nelaimių aukoms.
  • Įregistravimo/išregistravimo PVM mokėtoju taisyklių pakeitimai.
 • Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pakeitimai ir naujovės:
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01.
  • Akcijų opcionai: mokesčių prievolės, deklaravimas ir apskaita.
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
  • Pinigų plovimo prevencija.
  • Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena, kurią atlieka AVNT.

Seminaro programa pagal šiuos teisės aktus ir jų projektus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (kavos pertrauka).

Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-04-26 Kaunas - vieta tikslinama, Kaunas (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-04-26 10:002023-04-26 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 Seminaro data: 2023-04-26 Seminaro vieta: Kaunas - vieta tikslinama, Kaunas Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Nuotolinė registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (kavos pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltKaunas - vieta tikslinama, KaunasMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-04-27 Vilnius - vieta tikslinama, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-04-27 10:002023-04-27 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 Seminaro data: 2023-04-27 Seminaro vieta: Vilnius - vieta tikslinama, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Nuotolinė registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (kavos pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltVilnius - vieta tikslinama, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-04-27 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-04-27 10:002023-04-27 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 Seminaro data: 2023-04-27 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–16.30 val. Nuotolinė registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (kavos pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
7 akad. val.
Mokymus veda
Artūras Kapitanovas
Auditorius, mokesčių konsultantas seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau – paskaitas auditoriams Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. 2013 m. paskirtas į LR Vyriausybės darbo grupę, skirtą Lietuvos mokesčių sistemos pertvarkos klausimams spręsti. Skelbia straipsnius mokesčių temomis specialiojoje spaudoje.
Registracija
Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01 bei kitos mokesčių ir apskaitos aktualijos
Mokymų kaina: 137 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 137Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 137Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 137 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 137 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.