Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos buhalterių metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai. Todėl seminare lektorė akcentuodama tik praktines situacijas nagrinės:
- inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
- inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
- inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Programa:

•    Inventorizacijos sąvoka ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
•    Kokiu dažnumu viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus?
•    Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisijos sudarymas.
•    Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
•    Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius.
•    Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.
•    Turto tikrosios vertės nustatymas, grynosios realizavimo vertės skaičiavimas, naudojimo vertės skaičiavimas.
•    Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai.
•    Įsipareigojimų vertinimas. Ilgalaikių įsipareigojimų diskontavimas. Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
•    Ne darbo vietoje turimo turto inventorizacija.
•    Kelių techninė inventorizacija.
•    Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
•    Duomenų perdavimas buhalterijai.
•    Inventorizacijos dokumentų saugojimas.
Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.