Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos buhalterių metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai, todėl seminare lektorė akcentuodama tik praktines situacijas nagrinės:

 • inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
 • inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
 • inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Temos:

 • Inventorizacijos sąvoka ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
 • Kokiu dažnumu viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus?
 • Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisijos sudarymas.
 • Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
 • Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius.
 • Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.
 • Turto tikrosios vertės nustatymas, grynosios realizavimo vertės skaičiavimas, naudojimo vertės skaičiavimas.
 • Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai.
 • Įsipareigojimų vertinimas. Ilgalaikių įsipareigojimų diskontavimas. Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
 • Ne darbo vietoje turimo turto inventorizacija.
 • Kelių techninė inventorizacija.
 • Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
 • Duomenų perdavimas buhalterijai.
 • Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.