Apskaita

Inventorizacija viešajame sektoriuje:

pasiruošimas, atlikimas, įforminimas, duomenų perkėlimas į buhalterinę apskaitą

Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 100 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-10-11 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-11 10:002023-10-11 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Inventorizacija viešajame sektoriuje:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Inventorizacija viešajame sektoriuje: Seminaro data: 2023-10-11 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertauka), 14.30–14.45 val. (pertauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-10-11 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-11 10:002023-10-11 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Inventorizacija viešajame sektoriuje:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Inventorizacija viešajame sektoriuje: Seminaro data: 2023-10-11 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertauka), 14.30–14.45 val. (pertauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-12-05 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-05 10:002023-12-05 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Inventorizacija viešajame sektoriuje:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Inventorizacija viešajame sektoriuje: Seminaro data: 2023-12-05 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertauka), 14.30–14.45 val. (pertauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-12-05 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-12-05 10:002023-12-05 15:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Inventorizacija viešajame sektoriuje:MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Inventorizacija viešajame sektoriuje: Seminaro data: 2023-12-05 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertauka), 14.30–14.45 val. (pertauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Inventorizacijos atlikimas yra svarbus, laiko ir tikslumo reikalaujantis darbas į kurį įtraukiami įstaigos darbuotojai bei vadovai.

Praėjusiais metais įsigaliojo naujas nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

2023-06-02 įsigaliojo 12-ojo ,,Ilgalaikis materialusis turtas” VSAFAS pakeitimai, susiję su:

 • neatlygintinai gauto ilgalaikio turto vertės nustatymui taikomas tikrosios vertės metodas, kai tokiu turtu neprekiaujama rinkoje;
 • naujomis redakcijomis išdėstyti du priedai, vienas iš jų informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, likutinės vertės pasikeitimą;
 • kilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimu Vertybių fondui ir jų įsigijimo savikaina;
 • nekilnojamųjų kultūros vertybių priskyrimas bibliotekų fondui ir jų įsigijimo savikaina.

Remiantis „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimais - ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

Seminare lektorė, akcentuodama tik praktines situacijas, nagrinės:

 • Inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
 • Inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
 • Inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Temos:

 • Inventorizacijos sąvoka ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
 • Naujovės nuo 2023-06-02: 12-ojo VSAFAS pakeitimai.
 • Kokiu dažnumu viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus?
 • Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisijos sudarymas.
 • Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
 • Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius.
 • Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.
 • Turto tikrosios vertės nustatymas, grynosios realizavimo vertės skaičiavimas, naudojimo vertės skaičiavimas.
 • Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai.
 • Įsipareigojimų vertinimas. Ilgalaikių įsipareigojimų diskontavimas. Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
 • Ne darbo vietoje turimo turto inventorizacija.
 • Kelių techninė inventorizacija.
 • Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
 • Duomenų perdavimas buhalterijai.
 • Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietų pertauka), 14.30–14.45 val. (pertauka).

Mokymus veda
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Inventorizacija viešajame sektoriuje: pasiruošimas, atlikimas, įforminimas, duomenų perkėlimas į buhalterinę apskaitą
Mokymų kaina: 100 Eur
Mokymų kaina: 100Eur
Mokymų kaina: 100Eur
Taip (kaina su pietumis 100 EUR) Ne (kaina be pietų 100 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.