Kiekvienais metais inventorizacija yra bene didžiausias buhalterių darbas, į kurį įtraukiami ir kiti su buhalterija nesusiję darbuotojai. Seminaro metu bus aptariama:

 • Kaip neapsikraunant nereikalingomis tvarkomis sudaryti privalomą inventorizacijos dokumentaciją? 
 • Kokiu būdu inventorizacijos metu pastebėti netikslumai yra pateikiami finansinėse ataskaitose? 
 • Kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą? 
 • Kaip įforminti inventorizacijos rezultatus? 
 • Kaip pigiai ir greitai optimizuoti atskirus procesus panaudojant IT priemones?

Seminare lektoriai akcentuos dažniausiai pasitaikančias praktines situacijas.

1 dalis. Inventorizacijos procesų optimizavimas panaudojant IT. Lektorius – Julius Lipavičius (10.00–10.45 val.).

 • Inventorizacijos atlikimo formų apžvalga (rankinė, dalinai automatizuota, visiškai automatizuota).
 • Techninės ir programinės priemonės, padedančios optimizuoti inventorizacijos procesus.
 • Praktiniai dalinai automatizuotos inventorizacijos pavyzdžiai. Kaip pigiai ir greitai optimizuoti atskirus procesus panaudojant IT priemones.

2 dalis. Metinė inventorizacija:  pasiruošimas, atlikimas, rezultatų įforminimas, turto ir įsipareigojimų nurašymas. Lektorė – Natalja Kobzevienė (10.45–15.45 val.).

 • Inventorizacijos sąvoka, tikslas ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
 • Inventorizacijos dažnumas. Tarpinės ir metinės inventorizacijos.
 • Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisija.
 • Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
 • Reikalingų inventorizacijai atlikti apskaitos tvarkų aprašai.
 • Buhalterio, inventorizacijos komisijos, atsakingų asmenų ir vadovo teisės ir pareigos atliekant inventorizaciją.
 • Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius. Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai. Įsipareigojimų vertinimas.
 • Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
 • Duomenų perdavimas buhalterijai. Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.