1 dalis. Inventorizacijos procesų optimizavimas panaudojant IT. Lektorius – Julius Lipavičius (10.00–10.45 val.).

2 dalis. Metinė inventorizacija:  pasiruošimas, atlikimas, rezultatų įforminimas, turto ir įsipareigojimų nurašymas. Lektorė – Natalja Kobzevienė (10.45–15.45 val.).

  • Inventorizacijos sąvoka, tikslas ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
  • Inventorizacijos dažnumas. Tarpinės ir metinės inventorizacijos.
  • Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisija.
  • Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose
  • Reikalingų inventorizacijai atlikti apskaitos tvarkų aprašai..
  • Buhalterio, inventorizacijos komisijos, atsakingų asmenų ir vadovo teisės ir pareigos atliekant inventorizaciją.
  • Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius. Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai. Įsipareigojimų vertinimas.
  • Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
  • Duomenų perdavimas buhalterijai. Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.