Dažnai ir jau veikiančių verslų savininkai įkuria papildomą įmonę, pasirinkdami MB rūšį. Tik ar visi MB nariai žino ir supranta, kokiomis lengvatomis galima naudotis. Nuo 2022-01-01 įsigalioja daugybė pakeitimų, kurie turi įtakos ir MB veiklai:

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Kaip tinkamai pakeisti darbo sutartis su darbuotojais dėl didėjančio MMA? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

Nuo 2022-01-01 turėtų įsigalioti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos keisis tam tikrų „Sodros“ mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka:

 • MB vadovams ne nariams draudimo stažas bus nustatomas pagal priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas; 
 • darbdaviai mokės ligos išmokas už pirmąsias dvi dienas nepriklausomai nuo darbuotojo turimo stažo;
 • motinystės ir vaiko priežiūros išmokų gavėjams. 

2021-10-06 VMI paskelbė išaiškinimą dėl darbuotojų maitinimo ir pavėžėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos.

Nuo 2021-12-01 įsigalioja įsakymas dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pagal kurį VMI turės daugiau galių: galės atlikti mokėtojo veiklos stebėseną, turės teisę neribotam laikui vizituoti verslo subjektus ir iš mokesčių mokėtojų paimti ne tik apskaitos bei kitų dokumentų originalus, bet ir kompiuterinės apskaitos duomenis. Kiek darbuotojų skatinimas kainuoja darbdaviui ir kaip rasti optimalų būdą suderinti darbdavio naudą bei darbuotojo pasitenkinimą? Reikia nepamiršti įvertinti ir apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu ir valstybinio socialinio draudimo įmokomis klausimų. Kurios iš papildomų naudų priskiriamos leidžiamiems atskaitymams apskaičiuojant pelno mokestį?

Šioje Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Galima teigti, kad „pajudės“ patys buhalterinės apskaitos pamatai. Vadinasi, ir MB teks prisitaikyti prie naujo reglamentavimo.

Keičiasi ir įmonių vadovų atsakomybės ribos – kai kur jos liberalizuojamos, o kai kur teks labiau apibrėžti ir formalizuoti apskaitos etapus – nuo apskaitą tvarkančio asmens parinkimo iki atsakingų asmenų už tam tikras ūkines operacijas paskyrimo.

Taigi, jau dabar pats metas susipažinti su planuojamais pakeitimais ir patiems atlikti galimų pokyčių analizę. Šis seminaras skirtas ne tik buhalteriams, bet kartu ir MB nariams, o gal net labiausiai jiems būtinas, kad aiškiai suprasdami galėtų tinkamai planuoti mokestinę naštą. 

Temos:

1 dalis. Advokatė Džiuginta Balčiūnė (10:00-11:30 val.)

 • Mažosios bendrijos valdymo modelio pasirinkimas: teisiniai aspektai.
 • Mažųjų bendrijų veiklos teisinis reguliavimas: santykiai tarp narių, narių ir vadovų.
 • Sprendimų priėmimas mažojoje bendrijoje.
 • Mažosios bendrijos pelno paskirstymas: kuris būdas geriausias?

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (11:30-15:45 val.)

 • Mažųjų bendrijų įstatymo apribojimai. Kaip jie daro įtaką ūkinėms operacijoms?
 • MB privalumai – neribotas MB narių darbo laikas, patogesnis uždirbto pelno išsiėmimas, galimybė spręsti, kiek mokėti kai kurių mokesčių, paprastesnė finansinių ataskaitų rengimo tvarka.
 • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? Skirtumai dėl apmokestinimo.
 • Finansinė apskaita mažosiose bendrijose. Ypatumai dėl finansinių ataskaitų rinkimo pateikimo Juridinių asmenų registrui. Kokios sankcijos gresia, neįvykdžius šios pareigos?
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos būdą?
 • Planuojami Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Kaip skaitmenizacija paveiks Jūsų MB veiklą ir apskaitą?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai mažosiose bendrijose.
 • Mokesčių lengvatos.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas – pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai.