MB yra viena iš populiariausių juridinio asmens statuso formų, suteikianti gerokai daugiau privalumų ir lankstumo, lyginant su kitomis formomis. Kokiais šios juridinio asmens statuso formos privalumais galima naudotis ir kaip tai tinkamai daryti? Į kokius naujausius pakeitimus privalu atsižvelgti?

2023-01-01 įsigaliojo PVMĮ pakeitimai, kuriais patikslintas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.

2023-01-21 įsigaliojo įsakymo Nr. V-35 nauja redakcija, kurioje įtvirtinti pakeitimai, išimtinai aktualūs MB:

 • kai asmuo yra kelių MB narys ir iš jų išsiima lėšas asmeniniams poreikiams, kiekviena MB turi teikti SAV pranešimus;
 • kai MB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi VMI, o MB narys išsiima sukauptas lėšas asmeniniams poreikiams, taip pat turi būti teikiamas SAV pranešimas;

Jau kurį laiką galioja pasikeitęs Finansinės apskaitos įstatymas ir kartu su šiuo įstatymu keistas Mažųjų bendrijų įstatymas. Ar tinkamai taikote pasikeitusias nuostatas?

Atkreiptinas dėmesys, kad VMI yra parengusi mokesčių mokėtojų stebėsenos planus, kuriuose numatyti pagrindiniai VMI prioritetai 2023 m. Išsamiau dr. M. Endrijaičio 2022-12-20 pranešimo (video) įraše.

 • PVM atotrūkio mažinimas ir įvairių pažeidimų PVM srityje, tokių kaip nepagrįsta PVM atskaita, nepagrįstas lengvatinių ir nulinio PVM tarifo taikymas;
 • pajamų natūra identifikavimas;
 • mokestinių nuostolių perkėlimas;

Seminaras skirtas ne tik apskaitą tvarkantiems asmenims, bet kartu ir MB nariams, o gal net labiausiai jiems būtinas, kad aiškiai suprasdami galėtų tinkamai planuoti mokestinę naštą. Seminaro metu suprasite, kokiomis lengvatomis, lyginant su UAB, galima naudotis bei kaip pačiam MB nariui tinkamai tvarkyti apskaitą.

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-14:30 val.)

 • Mažųjų bendrijų įstatymo apribojimai. Kaip jie daro įtaką ūkinėms operacijoms?
 • MB privalumai – neribotas MB narių darbo laikas, patogesnis uždirbto pelno išsiėmimas, galimybė spręsti, kiek mokėti kai kurių mokesčių, paprastesnė finansinių ataskaitų rengimo tvarka.
 • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? Skirtumai dėl apmokestinimo.
 • Finansinė apskaita mažosiose bendrijose. Ypatumai dėl finansinių ataskaitų rinkimo pateikimo Juridinių asmenų registrui. Kokios sankcijos gresia, neįvykdžius šios pareigos?
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos būdą?
 • Finansinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Kaip skaitmenizacija paveiks Jūsų MB veiklą ir apskaitą?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai mažosiose bendrijose.
 • Mokesčių lengvatos.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas – pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai.

2 dalis. Advokatas Dr. Paulius Miliauskas (14:30-15:15 val.)

 • Mažųjų bendrijų steigimo dokumentų ypatumai.
 • Narių susirinkimo, atstovo ir vadovo teisinis statusas: teisės ir pareigos.
 • Narių priėmimas ir pasitraukimas.
 • Nario teisių ir pareigų perleidimas.