Galima drąsiai teigti, kad MB yra viena iš populiariausių juridinio asmens statuso formų, suteikianti gerokai daugiau privalumų ir lankstumo, lyginant su kitomis formomis. Kokiais šios juridinio asmens statuso formos privalumais galima naudotis ir kaip tai tinkamai daryti?

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kartu su šiuo įstatymu keitėsi ir Mažųjų bendrijų įstatymas. Naujosios redakcijos įstatymas turi įtakos visų verslininkų, tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų, finansinei apskaitai bei metinių finansinių ataskaitų sudarymui. 

Taip pat 2022-05-01 įsigaliojo ir Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildytos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatyti atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakyta nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įstatyme įpareigoti asmenys atsižvelgia ar informacija yra pateikta į posistemį JANGIS bei pateiktos informacijos tikrumą. Nepateikus naudos gavėjų duomenų, gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

2023-01-01 turėtų įsigalioti PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo patikslinamas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.

Jau kurį laiką galiojantis MBĮ pakeitimas mažosios bendrijos nariui suteikia galimybę sudaryti civilines paslaugų sutartis su MB, tačiau bendra paslaugų suma negali viršyti 100 000 eurų per metus. Ar tinkamai šią nuostatą taikome?

Šis seminaras skirtas ne tik apskaitą tvarkantiems asmenims, bet kartu ir MB nariams, o gal net labiausiai jiems būtinas, kad aiškiai suprasdami galėtų tinkamai planuoti mokestinę naštą.

Temos:

 • Mažųjų bendrijų įstatymo apribojimai. Kaip jie daro įtaką ūkinėms operacijoms?
 • MB privalumai – neribotas MB narių darbo laikas, patogesnis uždirbto pelno išsiėmimas, galimybė spręsti, kiek mokėti kai kurių mokesčių, paprastesnė finansinių ataskaitų rengimo tvarka.
 • Kokių rūšių pajamas gali gauti MB narys ir MB vadovas? Skirtumai dėl apmokestinimo.
 • Finansinė apskaita mažosiose bendrijose. Ypatumai dėl finansinių ataskaitų rinkimo pateikimo Juridinių asmenų registrui. Kokios sankcijos gresia, neįvykdžius šios pareigos?
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos būdą?
 • Finansinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Kaip skaitmenizacija paveiks Jūsų MB veiklą ir apskaitą?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai mažosiose bendrijose.
 • Mokesčių lengvatos.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas – pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai.