Darbo užmokesčio apskaita

Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita 2023 m.

Jurgita Navikienė
Registruotis
 • 5ak. val.
  Kaina: 110 Eur (+ PVM)
Mokymų aprašymas ir temos

Transporto įmonės susiduria su įvairiais darbo santykių klausimais.  Nemaža dalis transporto įmonių netinkamai žymi faktiškai dirbtą darbuotojų darbo laiką, nepilnai paskaičiuoja darbo užmokestį, nesuteikia visų priklausančių atostogų. Lietuvoje dirbančių vairuotojų mokesčius, savalaikį daugiau...

deklaracijų ir ataskaitų pildymą akylai stebi VMI, SODROS ir kitų institucijų darbuotojai, o įmonės gali prarasti patikimo mokesčių mokėtojo statusą, atrodytų, dėl nedidelės klaidos, todėl transporto įmonėms ypač svarbu skaidriai, pažangiai, profesionaliai ir tiksliai vesti apskaitą bei sekti besikeičiantį reglamentavimą. Seminaro metu aptarsime naujausius teisės aktų pakeitimus, kurie įsigaliojo 2023-01-01 bei įsigaliosiančius nuo 2023-05-01, tokius kaip:

 • Padidėjo MMA ir MVA, turintys įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui.
 • Padidintas mėnesio NPD tiems asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1926 Eur bei neįgaliesiems bei riboto darbingumo asmenims taikytinas fiksuotas NPD.
 • Sudarytos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams.
 • Įsigaliojo nutarimo Nr. 86 pakeitimai, įtvirtinantys tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo tvarką ir procedūrą.
 • Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.

Seminaro metu lektorė aptars ir teisės aktų pokyčius, įsigaliojusius 2022 m., kurie sukelia klausimų:

 • 2022-11-01 įsigaliojo DK pakeitimai, kuriais sumažintas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio, darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • 2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pataisos, pakeitusios terminuotos darbo sutarties, susitarimo dėl išbandymo, komandiruočių dokumentų, ne viso darbo laiko ir nuotolinio darbo reglamentavimą.
 • Nuo 2022-08-01 patrigubinti darbo sutarčių nutraukimo įspėjimo terminai, darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

VDI duomenimis DGK 2022 m. gavo 5 873 prašymus išnagrinėti darbo ginčus, tačiau absoliuti dauguma, t. y. net 75 proc. darbo ginčų buvo iškelta dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Antrąją vietą pagal darbo ginčų skaičių užima transporto sektorius, o pagrindiniai klausimai:

 • Kaip planuoti darbo laiką vairuotojams ir teisingai su jais atsiskaityti?
 • Ar vairuotojui reikia sudaryti darbo grafiką, jeigu darbo laikas fiksuojamas tachografu?
 • Kada mokami atostoginiai ir ką daryti, jeigu atostogos jau prasidėjo, o atostoginiai vis dar neišmokėti?
 • Kaip teisingai apmokestinti ir deklaruoti vairuotojams išmokėtas lėšas?
 • Kaip tinkamai informuoti ir užtikrinti, kad darbuotojo darbo grafikas atitiktų nustatytus darbo ir poilsio laiko trukmės reikalavimus?

Sužinokite atsakymus į šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus seminaro metu.

Temos:

 • Vairuotojo darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos.
 • Darbo santykiai su vairuotojais užsieniečiais. Darbo santykių įforminimo kalbos.
 • Darbo laiko apskaita – LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų tenkinimas:
  • darbo laiko režimo parinkimas;
  • darbo grafiko sudarymas:
  • darbo laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje;
  • suminė darbo laiko apskaita;
  • sąsajos tarp kelionės lapų, tachometrų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas:
  • sudėtinės darbo užmokesčio dalys;
  • papildomas apmokėjimas už darbą;
  • nukrypimų nuo normalių darbo laiko sąlygų apmokėjimas;
  • ar reikia forminti komandiruotes Lietuvoje?
 • Neatvykimai į darbą:
  • kasmetinės ir papildomos atostogos;
  • vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas;
  • nemokamos atostogos;
  • nedarbingumas;
  • naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė:  10.00–14.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–12.45 val. (pietų pertrauka).

Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-03-22 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-03-22 10:002023-03-22 14:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita 2023 m. Seminaro data: 2023-03-22 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė:  10.00–14.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–12.45 val. (pietų pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-03-22 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-03-22 10:002023-03-22 14:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita 2023 m.MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita 2023 m. Seminaro data: 2023-03-22 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė:  10.00–14.30 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 12.00–12.45 val. (pietų pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
5 akad. val.
Mokymus veda
Jurgita Navikienė
Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje bei didžiuosiuose šalies žiniasklaidos portaluose. Jurgita Navikienė nuolat ir pati kelia kvalifikaciją. Pastaraisiais metais dalyvavo mokymuose Austrijoje Antikorupcijos akademijoje ir Baltijos šalyse gilinosi į valdybų gerąją praktiką. J. Navikienė prisideda prie verslumo Lietuvoje skatinimo – aktyviai dalyvauja „Verslios Lietuvos“ projektuose, yra Nacionalinio mentorių tinklo profesionalė ir padeda jauniems verslininkams suteikdama jėgų judėti pirmyn. Kaip Jurgita teigia, „mentoriaus vaidmuo pradedančiojo verslininko kelyje yra daugialypis – tai ne vien dalijimasis profesine patirtimi, dalykinėmis žiniomis, bet ir mokinio asmeninių savybių vertinimas bei pasiūlymas jam lygiagrečiai tobulinti tam tikras mažiau išreikštas asmenines kompetencijas“.
Registracija
Lietuvoje dirbančių vairuotojų darbo laiko ir užmokesčio apskaita 2023 m.
Mokymų kaina: 110 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 110Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 110Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 110 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 110 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.