Finansinės apskaitos duomenys – pagrindas pelno mokesčiui apskaičiuoti. Kaip sukurti apskaitos politiką ir tvarkyti finansinę apskaitą, kad apskaitos registruose būtų sukaupta informacija pelno mokesčio deklaracijos koregavimams atlikti?

Didžioji dalis išlaidų gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nes yra susijusios su vykdoma veikla arba būtinos, kad įmonė uždirbtų pajamas. Kaip atskirti – kurios išlaidos yra neleidžiami atskaitymai? Taip pat – kada pajamos gali būti neapmokestinamos pelno mokesčiu?

Taigi, šis seminaras – būtent trumpai ir aiškiai apie sąnaudas ir pajamas, apskaičiuojant pelno mokestį ir kaip pildyti pelno mokesčio deklaraciją.

Temos:

  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas:
    • Leidžiami atskaitymai – tik susijusios su įmonės veikla sąnaudos;
    • Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai: dažniausiai pasitaikantys atvejai ir galimi sprendimai;
    • Neleidžiami atskaitymai: atvejų analizė;
    • Pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka 2020 m. Lengvatų taikymas.