Finansinės apskaitos duomenys – pagrindas pelno mokesčiui apskaičiuoti. Kaip sukurti apskaitos politiką ir tvarkyti finansinę apskaitą, kad apskaitos registruose būtų sukaupta informacija padėtų teisingai užpildyti pelno mokesčio deklaraciją?

Didžioji dalis išlaidų gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nes yra susijusios su vykdoma veikla arba būtinos, kad įmonė uždirbtų pajamas. Kokios išlaidos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams? Kokios pajamos neapmokestinamos pelno mokesčiu?

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. pabaigoje VMI atnaujino PMĮ 17 str. (leidžiami atskaitymai) 1 d. komentarą, kuriame nurodyta, kad po FAĮ įsigaliojimo vadovai turi turėti patvirtintą tvarką, įtvirtinančią reprezentacinių išlaidų vertinimą bei įforminimą.

2023-01-01 įsigaliojo PMĮ pakeitimai, kuriais:

 • Įtvirtinta nauja sąvoka - Lietuvos hibridinis subjektas ir jo mokestiniai niuansai. Įstatymas papildytas ir specialiąja mokestinės tvarkos neatitikimų priežasties panaikinimo taisykle, kurios išsamesnis taikymas reglamentuojamas atskirame apraše
 • Įtvirtintos sąlygos, kurioms esant taikoma pelno mokesčio lengvata stambiems projektams

Taigi, šis seminaras – būtent trumpai ir aiškiai apie sąnaudas ir pajamas, apskaičiuojant pelno mokestį ir kaip pildyti pelno mokesčio deklaraciją.

Temos:

 • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas:
  • Leidžiami atskaitymai – tik susijusios su įmonės veikla sąnaudos;
  • Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai: dažniausiai pasitaikantys atvejai ir galimi sprendimai;
  • Neleidžiami atskaitymai: atvejų analizė;
  • Pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka 2022 m. Lengvatų taikymas.