Norint teisingai apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną, būtina atsižvelgti į neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, o svarbiausia į patirtas sąnaudas, priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams. Dažnai kyla klausimų dėl priskyrimo leidžiamiems atskaitymams dėl patirtų beviltiškų skolų nurašymo, žalos atlyginimo, komandiruočių sąnaudų, reprezentacinių išlaidų ar net ilgalaikio turto nusidėvėjimo. Kaip atskirti kada įmonės patirtas sąnaudas galime priskirti reklamai, o kada reprezentacijai?

Daugumai darbuotojų vis dar dirbant iš namų, darbdaviai siūlo įrengti patogias darbo vietas namuose, tačiau kaip teisingai apskaityti patirtas sąnaudas? Ar visais atvejais tai bus leidžiami atskaitymai?

Kaip teisingai deklaruoti ir apskaityti pelno mokesčiu neapmokestinamas pajamas? 

Šiomis dienomis aktualu ir suteiktos paramos įtaka pelno mokesčio apskaičiavimui. Seminaro metu lektorė analizuos praktinius pavyzdžius.

Temos:

  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita.
  • Leidžiami atskaitymai – tik susijusios su įmonės veikla sąnaudos.
  • Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai: dažniausiai pasitaikantys atvejai ir galimi sprendimai.
  • Neleidžiami atskaitymai: atvejų analizė.
  • Reprezentacinių sąnaudų pripažinimo ypatumai.
  • Neapmokestinamosios pajamos.