-2-jų dienų seminaras-

Kodėl ne visada įmonės pasirenka geriausią apskaitos politiką arba moka mokesčių tik tiek, kiek priklauso? Todėl, kad dažnas buhalteris „mėgsta vaikščioti pramintais takais“ ir neieško bet kuriai ūkinei operacijai kitų – geresnių alternatyvų. Ryškiausias to pavyzdys – ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų pasirinkimas. Net nesusimąstę renkamės maksimalius nusidėvėjimo normatyvus pagal Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlį. Tik ar tai naudingiausia pačiai įmonei?

Šis seminaras – neįprastas. Dažniausiai pasitaikančioms ūkinėms operacijoms ieškosime sprendimų – nuo ilgalaikio turto įsigijimo, atsargų pajamavimo, gamybos apskaitos iki nuosavybės, įsipareigojimų ir pajamų bei sąnaudų vingrybių. Praktines situacijas aptarsime bent keliais įmanomais variantais ir ieškosime tinkamiausio.

Svarbiausia užduotis – plėsti mąstymo lauką, nepažeidžiant tiek finansinės apskaitos taisyklių, tiek ir mokesčių įstatymų reikalavimų.

Temos:

 • Kūrybinė apskaita – kas tai? Kaip praplėsti minties galias?
 • Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas – nuo įsigijimo iki nurašymo. Kas įtakoja savikainos ir nusidėvėjimo apskaitą?
 • Finansinis turtas – ilgalaikis ar trumpalaikis. Finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumai ir jų išnaudojimas.
 • Biologinis turtas. Apskaitos metodų ir pasirinkimų įvairovė – kaip rasti tinkamiausią?
 • Atsargų ir gamybos apskaita. Kaip efektyviai dirbti, nedarant perteklinių darbų? Privaloma informacija mokesčiams apskaičiuoti ir finansinės apskaitos taisyklių galimybės.
 • Gautinos sumos. Galimybės sutaupyti darbo laiko. Beviltiškų skolų priežiūra ir nurašymas.
 • Pinigų apskaitos ypatumai.
 • Nuosavo kapitalo apskaitos taisyklės ir klaidos.
 • Atidėjiniai – dažnai pamirštos ūkinės operacijos. Jų nauda ir būtinybė.
 • Įsipareigojimai – galimybė ir prievolė klasifikuoti į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įsipareigojimų apskaitos vingrybės.
 • Pajamos ir sąnaudos – pripažinimas ir klasifikavimas.