Vykdant kultūros projektus kyla daugybė klausimų nuo partnerystės plėtojimo iki sumanymų įgyvendinimo. Dažnai kelia klausimų patirtų, netinkamų finansuoti PVM išlaidų, kompensavimo tvarkos taikymas. Už gautus projektų pinigus turi būti teisingai ir laiku atsiskaitoma, sumokami mokesčiai ir gaunamos kompensacijos, taip pat pateikiamas projekto įgyvendinimo rezultatas. Žvelgiant į daugybę reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, kultūros projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas. Svarbu žinoti, kaip tinkamai paprašyti finansavimo, atlikti mokėjimus, įvertinti projektų išlaidų tinkamumą bei įforminti darbo santykius  projekte ir atlygį už jį.

Sužinosite:

 • Kas reglamentuoja kultūros projektų finansinę apskaitą?
 • Valstybės projektų ir ES projektų ypatumus;
 • Kokias ataskaitas būtina pateikti projekto pabaigoje?

Seminaro programa:

 • Projektų, finansuojamų iš ES ir valstybės biudžeto lėšų, poreikio nustatymas.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita.
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita.
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita.
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos.
 • PVM – kada jį galima kompensuoti iš projekto lėšų?
 • Netinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo galimybės.
 • Projektų darbo užmokesčio fondo sudėtis.
 • Darbo užmokestis už darbą projekte: valandinis mokėjimas, nustatymas, apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas.
 • Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu.
 • Darbo užmokestis projektų vadovui ir projektų buhalteriui.
 • Ataskaitos apie darbo užmokestį pildymas.
 • Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita.
 • Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 • Priemokų ir premijų skyrimas projekte: ar taip gali būti?
 • Maitinimo ir kelionės išlaidų apmokėjimas.
 • Savanoriški darbai ir jų išlaidų kompensavimas.
 • Projektų lėšų panaudojimo ataskaitų ir finansinės atskaitomybės parengimas.