Darbo užmokestis – pati jautriausia kiekvienos organizacijos apskaitos ir mokesčių dalis, dėl kurios kyla daugiausiai darbo ginčų. Remiantis VDI, su darbo užmokesčiu susiję darbo ginčai sudaro 74 proc. visų nagrinėjamų ginčų

Nuo 2021 m. padidintas MMA, kuris turės įtakos darbuotojų atlyginimams, mėnesio NPD, metinio NPD apskaičiavimui, neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams, taip pat keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka, nes nuo 2021-01-01 bus taikomos naujos NPD ir MNPD formulės. Ką svarbu žinoti didėjant minimaliajai mėnesinei algai?

Be įprastinių su darbo užmokesčiu susijusių klausimų, kultūros įstaigoms išskirtinai aktualūs projektų darbo užmokesčio aspektai, premijavimas, priemokų skyrimo atvejai bei kitų išmokų ar priemokų tvarkos bei šių dalykų atvaizdavimas VSAKIS.

Temos:

 • Darbo užmokesčio nustatymas darbo sutartyje (BĮ ir VšĮ).
 • Minimalus darbo užmokestis ir bazinis dydis.
 • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas.
 • Priemokų skyrimo atvejai.
 • Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai.
 • Projektų darbo užmokestis.
 • NPD ir MNPD nuo 2021 m.
 • Sodros „grindys“ ir „lubos“. „Mažų atlyginimų“ papildomas apmokestinimas Sodros įmokomis.
 • Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Darbo laiko planavimas ir apskaita. Nukrypimų apskaita.
 • Nepanaudotų atostoginių nurašymas. Atostogų rezervo sudarymas.
 • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Išmokų darbuotojams atvaizdavimas konsolidavimo sistemoje VSAKIS už 2020 metus.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Darbo užmokesčio fondo planavimas ir vykdymas.