Kooperatinės bendrovės – specifinė verslo forma, kai tam tikrą veiklą vykdo sujungę savo kapitalą ir kitus išteklius fiziniai ar juridiniai asmenys. Taip pat ypatingas yra ir uždirbto pelno padalijimo procesas. Mokesčių ir apskaitos ypatumai, apskaitant turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas priklauso nuo pasirinktos apskaitos politikos. Tačiau nuosavybės straipsnių apskaita reikalauja kruopštumo. Todėl apskaitos politikos pasirinkimo ir keitimo klausimai aktualūs nuolat. Tuo labiau, kad iš apskaitos duomenų skaičiuojami mokesčiai. Vadinasi, geriausia kompleksiškai spręsti tiek apskaitos, tiek ir mokesčių klausimus – pelno, PVM, aplinkos taršos, su darbo santykiais susijusių mokesčių. Seminaro metu bus atsakoma į kooperatinių bendrovių vadovams, buhalteriams ir nariams kylančius klausimus.

Temos:

  • Kooperatinių bendrovių įstatymo ypatumai. Kaip jie įtakoja ūkines operacijas? 
  • Finansinė apskaita kooperatinėse bendrovėse. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo klausimai. Kokios sankcijos gresia, neįvykdžius pareigos pateikti finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui.
  • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos politiką?
  • Planuojami Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Kaip skaitmenizacija paveiks Jūsų kooperatinės bendrovės veiklą ir apskaitą?
  • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai kooperatinėse bendrovėse. 
  • Mokesčių lengvatos. 
  • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje. 
  • Finansinės atskaitomybės procesas – pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui. 
  • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai.