-2 dienų seminaras-

Kodėl verta dalyvauti?

 • Susipažinsite su įmonių grupių struktūromis;
 • Sužinosite, kas yra kontrolė ir reikšminga įtaka, kaip ji įvertinama. Kokią įtaką konsoliduotoms ataskaitoms turi laipsniškas kontrolės įgyjimas ir kontrolės praradimas;
 • Sužinosite, kas yra patronuojamoji (dukterinė) įmonė ir nekontroliuojama (mažumos) dalis – kaip ji parodoma konsoliduotose ataskaitose;
 • Sužinosite pagrindinius konsolidavimo principus ir išmoksite juos taikyti praktiškai;
 • Aptarsime prestižo pripažinimo, apskaitos ir nuvertėjimo principus;
 • Išmoksite sudaryti konsoliduotas finansines ataskaitas.
 • Sužinosite apie sudėtingus dalykus paprastai ir aiškiai;
 • Seminaras yra orientuotas į praktinį šių ataskaitų taikymą.

Temos:

 • Konsoliduotų finansinių ataskaitų reglamentavimas;
 • Įmonių grupių struktūros;
 • Kontrolė ir reikšminga įtaka;
 • Praktiniai konsolidavimo pagrindiniai principai;
 • Įmonių grupės tarpusavio sandoriai ir jų įtaka konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms;
 • Prestižas. Prestižo vertės sumažėjimas;
 • Nekontroliuojama dalis;
 • Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas pagal VAS ir TFAS. Praktiniai pavyzdžiai.