2022 m. įsigaliojo net 7 VSAFAS pakeitimai, kuriais reikės vadovautis sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius:

  • Kokie pagrindiniai pokyčiai?
  • Kaip tinkamai taikyti pasikeitusias VSAFAS nuostatas praktikoje?

Didelių diskusijų kelianti valstybės tarnybos reforma bei su tuo susijusi tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio sistemos peržiūra, taps nemenku iššūkiu valstybės tarnautojams:

  • Kada vadovautis Valstybės tarnybos įstatymu, kada Darbo kodeksu, o kada kolektyvine sutartimi?
  • Kaip keisis darbo sąlygos ir darbo užmokestis valstybės tarnautojams?
  • Kaip reglamentuojama valstybės tarnautojų atsakomybė?

Valstybės kontrolės atliekami auditai ir jų įtaka įstaigų veiklai:

  • Kaip po atlikto valstybės kontrolės audito pritaikyti pateiktus siūlymus ir rekomendacijas praktikoje?
  • Kaip vadovaujantis audito išvada pagerinti įstaigos veiklą?

Valstybės institucijoms ir įstaigoms numatyta pareiga nuo 2022-06-02 iki 2023-08-31 pilnai pereiti prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS):

  • Kokius veiksmus turėtų atlikti įstaiga prieš pradedant naudotis DBSIS?
  • Su kokiomis problemomis susiduria įstaigos jau pradėjusios naudotis DBSIS?
  • Ką privalu įsivertinti ir kaip suvaldyti galimas rizikas?

Kviečiame į konferenciją, kurioje patyrę savo srities ekspertai pristatys pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pasidalins praktinėmis įžvalgomis ir rekomendacijomis. Susitikime spalio 13 d. Vilniuje viešbutyje “Neringa Hotel”.

Dienotvarkė ir temos:

09:00–10:00  Dalyvių pasitikimas

10:00 – 10:45 VSAFAS pakeitimų apžvalga

LR Finansų ministerijos Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus patarėja  - Aistė Gelusevičiūtė

10:45 – 11:30 Valstybės tarnybos naujovė ir aktualijos buhalteriams

Lektorius - Dr. Gintautas Vilkelis

11:30 – 12:15 Ilgalaikio turto apskaitos pagal VSAFAS pakeitimų praktinis taikymas

Lektorė - Natalja Kobzevienė

12:15 – 13:15 Pertrauka

13:15 – 14:00  Valstybės kontrolės atliekami auditai ir jų įtaką įstaigų veiklai

Lektorė - Dr. Živilė Simonaitytė

14:00 – 14:45  DBSIS: ką žinoti pereinant prie centralizuotos dokumentų valdymo sistemos?

Lektorė - Danutė Kontrimavičienė

Nuo 14:45  Pabaiga