Žinome, jog darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje. Žinome, jog komandiruotės metu paliekamas darbuotojo darbo užmokestis. Žinome ir tai, jog jei darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai. Deja, žinių pritrūksta, kai reikia tinkamai įforminti darbuotojo siuntimą į komandiruotę, pagrįsti komandiruotės metu patirtas išlaidas, apskaityti, apskaičiuoti dienpinigius, registruoti komandiruotės išlaidas buhalterinėje apskaitoje ir t. t.

Nuo 2022-01-01 didės MMA ir MVA dydžiai, kurie turės įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams. Taip pat nuo 2022-01-01 naujai užregistruotame GPMĮ projekte siūloma taikyti net dvi NPD formules, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

Kokie pajamų apmokestinimo tarifai ir NPD formulės bus taikomi 2021–2022 m. sandūroje? Kaip tinkamai pakeisti darbo sutartis su darbuotojais dėl didėjančio MMA? Ne mažiau aktualus ir atostoginių apskaičiavimas darbuotojams, atostogaujantiems metų sandūroje.

Nuo 2022-01-01 pagal Darbo kodekso pataisas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos turės būti mokami pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Kas yra laikoma komandiruote, kaip yra skaičiuojamas komandiruotės laikas ir kaip ji turi būti įforminama? Ar galimas darbuotojo ir darbdavio susitarimas dėl dienpinigių mažinimo? Kokios komandiruotės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį? Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai vykstama į keletą užsienio valstybių? Kada reikia susigrąžinti užsienyje sumokėtą PVM?

Nuo 2021-11-01 įsigalios Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kuriais didinamos baudos darbdaviams už garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymą arba netinkamą taikymą bei kitus su darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus. 

2021-10-06 VMI paskelbė išaiškinimą dėl darbuotojų maitinimo ir pavėžėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos.

Šiuos ir kitus aktualius klausimus analizuosime seminare ne tik teoriškai, bet pateiksime ir praktinių komandiruočių išlaidų apskaitymo ir apmokėjimo pavyzdžių.

Temos:

 • Naujausi teisės aktai, reglamentuojantys komandiruotes bei jų apskaitą 2022 m.
 • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams 2022 m.
 • Pavyzdžiai dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje.
 • Sąvokos: asmeninių poreikių tenkinimas, komandiruotė, stažuotė, kilnojamojo pobūdžio darbas.
 • Asmeninių poreikių tenkinimas ar komandiruotė?
  • apribojimai vadovams;
  • valdybų narių, tarybų narių, akcininkų išvykimas į užsienį;
  • individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių išvykimas į užsienį;
  • VMI požiūris.
 • Darbuotojo stažuotė:
  • dokumentacija;
  • apmokėjimas;
  • darbo laiko apskaita.
 • Komandiruotė ar kilnojamojo pobūdžio darbas?
  • kada kurį pasirinkti;
  • dokumentacija;
  • apskaita;
  • apmokestinimas;
  • kilnojamojo pobūdžio darbo įforminimas, apmokėjimas ir dėl jo atsirandančios papildomos išlaidos ir kompensuojamų išmokų dydžiai;
  • apribojimai;
  • VMI požiūris.
 • Komandiruotės:
  • komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos;
  • garantijos komandiruojamiems darbuotojams;
  • įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas. Garantijos darbuotojams;
  • darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
  • įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
  • kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
  • kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
  • viena komandiruotė į kelias valstybes;
  • vienos dienos komandiruotė;
  • kai planuojama komandiruotė daugiau 30 dienų;
  • kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
  • komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
  • išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
  • komandiruotė, kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
  • grįžimas iš komandiruotės;
  • dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
  • kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
  • kitos komandiruočių išlaidos:
   • kelionės išlaidos;
   • gyvenamojo ploto išlaidos;
   • išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
   • ryšio palaikymo išlaidos;
   • valiutos keitimo išlaidos;
   • kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į buhalterinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka buhalterinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele.
 • Ilgalaikės komandiruotės.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.
 • Kilnojamojo pobūdžio darbo išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01 ir pereinamojo laikotarpio aktualijos:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA.